padauža reikšmė

Kas yra padauža? 1 padáuža scom. (1) Dkš, padaužà (3b) [K], Kv, pãdauža (1) Rdm 1. SD12, Kos42 kas daužosi, trankosi, pabalda, nenuorama: Baisus padáuža tas vaikas: viską išvarto, sudaužo Kt. Visokie valkatos ir vaikai padaužos išgriovė krosnis A.Vien. Padaužos vestuvininkai tyčiomis tat padarė Žem. Kurs be žinios visur valkiojas, laksto antvartėmis prie mergų, daužos pakiemiais, tas padáuža J. Ji ne kokia padáuža buvo, man jos ir dabar gaila Rm. Anas tokis padáuža, jam vietos niekur nėra Dglš. Turbūt tie padáužos ir sodą bus nukrėtę Skr. Tas padáuža nosį nusibalnojo Ig. Ale niekas tų padáužų nebesutvarko Dbk. Ta merga tokia padáuža Grd. Kietas kaip seno muzikanto padaužė̃lio būgnelis NdŽ. | Viesulai padaužos jau sparnus pakėlę S.Nėr. ^ Svieto padauža (kas mėgsta keliauti, važinėti) Tsk. Girtas padauža ir bažnyčioj muštynių ieško KrvP(Krsn). 2. benamis, klajūnas, valkata: Nulaužk išalkusiam duonos tavos, o grynuosius ir pãdaužas įvesk ing namus savus DP109. Raiši ir ląši ..., padaužos ir pavargėliai yra pakviesti SE148. ◊ padáužom nueĩti vėjais, niekais virsti: Juozas jau padáužom nuė̃jo Vel. vė́jų padáuža Šts apie nerimtą žmogų.
2 padaužà sf. (3b) žr. padaužos: Padaužon neseka mėžt, ba neaugs Vlk. Ir šaltis gi, ir šaltis! Kuri padauža – ir vis dar neatleidžia V.Krėv.

padauža sinonimai

Ką reiškia žodis padaužai? Visi terminai iš raidės P.