kapoti reikšmė

Kas yra kapoti? kapóti, -ója, -ójo 1. tr. R194, N K, NdŽ dažnai kirsti, pjauti, genėti; čaižyti: Tegu stovi, kam kapot medžias Arm. Nusipirkau kirvelį ir bekapoju dabar sau krūmus Pg. Pradėjo kapot tas razbaininkam galvas FrnS122. Kurie anksčiau rugiai sėti, tai kap kirviu kapók (labai geri) Bn. Reikia geriau pjauti šieną, ba taip kapot negalima: daug žolės lieka nenupjautos Km. Kiti vėl kapojo šakas nuog medžių ir klojo ant kelio DP1. | prk.: Finansai braška, darbininkams algas kapoja (mažina) rš. 2. tr. R187, N, K, J, NdŽ skaldyti, smulkinti, pjaustyti: Kapoju ing dalias SD365. Griebė kapoti žabus P.Cvir. Malkas kapot tai ne darbas (lengvas darbas) Švnč. Jis visą dieną kapójo kūlelius ir nei puskapio neprikapójo Dbk. Šarka torielkas mazgojo, kanarka cukrų kapojo (d.) Slk. Sena [karšimo] mašina kapoja vilnas Ėr. Dėl ko nekapóji kapódamas? Šts. Paskui rado didelę kulbę, kur mėsą kapojo BsPIV276. Duktė kapoto sūrio padėjo ant stalo rš. ^ Kur medžius kapoja, ten skiedos lakioja Sim. | refl.: Miltų į jovalą įdėjus, taip greit nebkapójas Užv. 3. tr., intr. R73, N, NdŽ snapu kirsti, knapoti, lesti: Genys, meleta kapó[ja] medį J. Kas te taukši? – Ė stuobrį kapoja genelis A.Baran. Vištą dėl to nešu parduoti, kad ji kiaušinius kapója Skr. Varna, ant avies sėdėdama, kapojo į nugarą S.Dauk. Pririšiu prie žardo, kad šunys lotum, kad gaidžiai kapotum JD1551. Višta priėjo ir kapója (lesa) iš puodų Skr. Pamačius negyvą žvėrį, varna tuojau atskrido ir pradėjo kapot BsPII320. ^ Varna varnai akių nekapoja Gsč. | refl.: Pereklė pašiaušė kaklą ir praskėtė sparnus, lyg norėtų kapotis rš. ^ Eina du juodvarniai keliu kapodamies (batai) Grž. 4. tr., intr. gilti, kandžioti: Gal jau prieš lietų šiteip musios kapója Ktk. Priskrido gylių, kur kapója Ad. Manęs bitės nekapója Lkm. | refl.: Kai bitės kapójas, bus oro pamainos Zr. 5. tr., intr. NdŽ mušti, plakti (botagu, rykšte ar kuo kitu): Kam tu arklį taip kapoji? Dgl. Nekapók gyvulių Lnkv. Už ką dabar tą vaiką kapóji? Up. Pečius kapó[ja] gaspadoriams, kol rekrutus sugaudo Šts. Tas kančiukas nubėgo, ėmė kapot, šmakšėt per tuos negyvėlius, ir visi atgijo BsPIV280. Čia mane kapok, čia mane degink DP555. Lietus aštriais lašais kapoja veidą rš. Akis kapoja lietūs, milinę drasko vėjai, jie nejuda iš vietos, jie stovi – kaip stovėję S.Nėr. Ir kambario šviesa akinančiai puolė į akis, rodos, saulė kapotų J.Marc. Ją (epušę) kapoja ledai, drasko vėjas rš. | refl.: Kai gerai užkirtau, nereikėjo daugiau kapotis Rs. 6. tr. NdŽ naikinti, gadinti (apie kandis, peles): Pelės kapoja šiaudus ir rūbus Nj. Pelės labai [šiaudų] kūlius kapója Jnšk. Kandys kapoja drapanas Pn. Ką tik susodinome kopūstėlius, o jau amaras kapója Skr. 7. refl. N žodžiais kirstis, ginčytis; peštis, muštis; rungtis: Moterys dažnai po gryčią kapójas, barasi tarp savęs Jnšk. Čia mes kapójamės, o išėję pusbonkį geriam Mlt. Pirmõs linijos (į pirmas linijas) pastato, ir kapokis (šaudykis)! Dbk. Dar Kanutas gudino vaikus kapoties su deiginoms M.Valanč. Visi klauso, visi žiūri į besikapojančius rš. 8. tr. R, N kirsti kojomis (apie arklį): Kapoja žemę kojomis R303. Tai gražiai bėga mano žirgelis, kanopaitėm kapoja (d.) Rod. Bent, broliukai, pamažu joki, padkavėlėm žemužę kapoki JV369. 9. intr. aštriai, užgauliai atsakyti, priešintis: Jis negaliaprabilti, tuoj ima kapóti Up. | refl.: Ar yr čia tau ažu ką prieš močią kapójas? Trgn. 10. tr. eiti, žengti ar kalbėti nelygiai, su staigiais sustojimais, daryti ką trūkčiojant: Kasparas nužingsniavo koridorium, iš karto kietai kapodamas žingsnius lyg senas kareivis rš. Eina kolonos priešakyje griežtu, kapotu žingsniu rš. Šemerio svajones nutraukė kapotas (nelygus) Gatulio bosas J.Avyž. Vyriškio balsas buvo plonas ir kapotas rš. Ta jų gaida tai labai kapóta (nelygi, su peršokimais) Kt. Tos dainos gaida da kapotèsnė Rm. 11. tr., intr. valgyti: Atsisėdęs kapoja prie bliūdo Brt. 12. intr. eiti, drožti: Nu, kapojam čiutniai, bo anys nelauks mūsų Ktk. 13. tr. N aštrinti. ◊ akìs kapóti nemandagiai, atšariai, priekabingai, užgauliai kalbėti, sakyti: Tu man akių̃ nekapók! Skdv. málkas kapóti labai kosėti: Matyt, peršalęs, kad malkas kapoji Grž. šìrdį kapóti labai žeisti: Josios žodžiai kapojo širdį rš. \ kapoti; apkapoti; atkapoti; įkapoti; iškapoti; nukapoti; pakapoti; perkapoti; prakapoti; prikapoti; sukapoti; užkapoti

kapoti sinonimai

kapoti junginiai

  • (su)malti, smulkiai (su)kapoti, kapoti snapu, pjau(sty)ti, kapoti, kirsti, rėžti, raižyti, smulkiai (su)kapoti
Ką reiškia žodis kapotiniai? Visi terminai iš raidės K.