takš reikšmė

Kas yra takš? 1 tàkš interj. žr. 1 takšt: 1. NdŽ Nieko nelaukdamas pliaukšt jam par ausį, takš par antrą M.Valanč. Aš į tą ąžuolą čekš, man skieda į bambą takš DS336(Trk). Neimk peilio – būs takš takš, tei tei! (baramas vaikas) Šts. Visi sušoko ant vilko ir takš takš mušti pradėjo M.Valanč. 2. Iš po pušelės iššoko [vaiduoklis], tàkš tàkš tàkš par koplyčią Kvr. 3. Tàkš tàkš kažikur – varva par stogą Krš. Pasems pri košės pieno literį, tàkš tàkš tàkš papylios Všv. Par tą prūdą tàkš tàkš tàkš [važiuoju] Als. 4. Takš užkrito lietaus lasas">lašas rš. 5. NdŽ Šliūkšt paslydo, babakš išvirto ir takš į klaną įkrito M.Valanč. Ejau ledu, tiktai tàkš vidurė[je] prūdo Yl. 6. žr. 1 takšt 7: Kaip ją (tošį) pagauna tas vėjas, tai ant medžią tàkš tàkš tàkš, ir neina arklys LKT270(Brž). 7. žr. 1 takšt 8: Tàkš tàkš kulkos kapų tvoron Sl. 8. numetimui, nukritimui nusakyti: Takš į žemę mes J. 9. kartojant nusakomas širdies plakimas: Širdis krūtinėj, net aš pati girdžiu: takš takš takš [plaka] Pt. 10. NdŽ pakšt (pabučiavimui nusakyti): Ana pribėgo, tàkš i pabučiavo į ranką KlvrŽ. Takš ir pabučiavo kaip į du slyvu Skd.
2 tákš interj. NdŽ žr. 2 takšt: 1. Kanda bimbalai, ana tákš tą bimbalą Akm. Pridės pri tos gyslos kirvelį, tákš padauš, tas krau[ja]s kumpinais Šts. Mergaitė nejo viena šokti, tas tákš par burną Klk. Anam įspyrė, ans į murzą tákš KlvrŽ. 2. Regina nuspaudė vištytį – ta tákš tákš par nagus Trk. Taip sau pasiemi [spragilą], tákš tákš i išdaužai linų galvikes Krž. Tákš tákš kiaušiuo galą ir gera žalį Šts. 3. žr. 2 takšt 4: Tákš i sėda boba vidurė[je] kiemo Slnt. Paslydau ir tákš an ledo Vkš. Tákš į purvus ir išvirto Dr. Jei ir apvirstu, ant subinei tákš, i gan Slnt. Anie (svirpliai) tau nu pečiaus leka an tos šviesos, į putrą tákš Kl. 4. kartojant nusakomas ko minkšto drėbimas: Su šaukštu tákš tákš – aš tokiais nedideliais [kukulius] dedu Lpl. 5. nukritimui su garsu žymėti: Bliūdalis tákš ir nukrito Pln. 6. kartojant nusakomas spjaudymas: Tákš tákš ir spjautinai išspjovė vaistus Lnk. 7. Pp žr. 2 takšt 7: Be kokios kalbos tákš į kaktą, i baigta Krš. O vienas ponas tuo tarpu nebiškentėjo, vienam kazokuo tákš iš eglės i paršavo Als. 8. kartojant nusakomas lakimas: Tákš tákš tákš – klausaus, kas čia toks – o šuo belakąs Šts. 9. žr. 2 takšt 8: Tiktai tą kepurę į stalą tákš KlbXXXII(1)68(Nv).

Ką reiškia žodis takš patakš? Visi terminai iš raidės T.