nešvarus sinonimai

nešvarus sinonimai yra murzinas, nepatogus, aplaistytas, negrynas, tamsus, besvoris, apleistas, skurdus, priplėkęs, tvankus, purvinas, negaliojantis, savanaudiškas, kiauliškas, savanaudis, ėdrus, neaiškus, klaidingas, godus, rajus, užsispyręs, užterštas, niekšiškas, nepasveriamas, susiliejęs, neapskaičiuojamas, neįvertinamas, niekingas, vargingas, nususęs, žemas, netvarkingas, kirmėlėtas, rusvas, nesutvarkytas, apsileidęs, suteptas, prastas, suodinas, žebras, nešvankus, keblus, aptaškytas, nevalyvas, mišrus, maišytas, nepadorus, šlapias, apdribęs, skystas, palaidas, sentimentalus, invalidas, apčiuręs, mėšlinas, nepagrįstas, bjaurus, nedoras, nesterilus, supurvinti, ligonis, purvinti, apdergti, tepti, apibjaurinti, apibjauroti, gleizoti, išmurzinti, radioaktyvus, išpurvinti, išterlioti, suskretęs, murzinti, sudirbti, terlioti, nedarbingas, ligotas, sergantis, neįgalusis, gaišena, apšepęs, apsmurgęs, drumzlinas, išsiterliojęs, nemalonus, niekšingas, nutriušęs, varganas, lengvas, nevalus, suterštas, juodas, įjuodęs, pajuodęs, apskretęs, sučiuręs, murkšlinas, apčiaužus, prusinas, terlinas

nešvarus reikšmė

nešvarus antonimai

Visi sinonimai iš raidės N.