apdairyti reikšmė

Kas yra apdairyti? apdairýti 1. tr. apžiūrėti, apžvelgti: O kunigas apdairys jį antrąkart sekmoj dienoj Ch3Moz13,6. | refl. J: Eik apsidairýk apie triobas, ar neatvažiuoja svečiai Plv. Ir apsidairė, kad ją išvystų Ch1Mr5,32. Ir apsidairęs ant tų, kurie aplink jo sėdėjo, tarė Ch1Mr3,34. 2. refl. tr. pažiūrėti: Eidamas pro šalį, ir gyvulių apsdairyk Vj. Apsdaĩrai tu tėvą Ign. ║ susivokti, apsižiūrėti: Neapsdaĩrėm, ir bites išpjovė kandys Kkl. 3. refl. paieškoti dairantis: Tu apsdairyk an turgaus, ė maž rasi kokią bačkelę Sdk. 4. refl. atsigręžti: Jai apsdairýt nemožna atgalios Lz. 5. tr. pamatyti, matyti: Apdairau jį pirmąsyk Arm. Daug prabuvau, daug apdairiaũ an svieto Arm. Džiaugtūtės, kad apdairýtūt Arm. Moterys tę grybavo ir jį apdaĩrė ir išratavojo Lz. Apdairė pirtį – mislij bažnyčia, apdairė šulnį – mislij zvanyčia Arm. Išėjo broliump savo ir apidairė sunkumus jų Ch2Moz2,11. | refl.: Mažu prisieis apsidairýt su mano dukteri Arm. Neapsidairiaũ, kap senysta žu pečių stojos Rod. 6. tr. aptvarkyti: Sodinom tabako – reikia apdairýt Pls. Kap ejau, darbujau, sveika buvau – gera buvau, o dabar neapdaĩro nieko Arm. Apdairýk pirkią, ba kap laužynas Rod. Apdairýk patalą Ktk. Apdaĩrė paskerstą meitėlį Rod. Šąla, langai neapdairýti Lp. | refl. tr., intr.: Apsidairýk pirkioj, ba ateis svečiai Vrn. Reikia apsidairýt darbai Lp. Niekur neisiu, paki neapsidairýsiu Mrc. 7. tr. sužaloti, sužeisti: Ąžuolus beveždami ėmė ir apdaĩrė arklį Auk. Užimk arklį, ba jei perlėks per batvinius, tai apdairỹs juos Dsm. | refl. tr.: Negerk sušilęs šalto vandenio, ba pats save apsidairýsi Dsm. Griūdamas apsidairiau kaktą ir nosį Auk. Vydamas avelę, apsidairiaũ in dratus koją Stk. 8. tr. apvogti: Tep apdaĩrė mus vagys, kad nei skutuklėlio nebeliko Rod. Juos apdaĩrė gražiai! Lp. 9. tr. suvalgyti, suėsti, sutvarkyti: Kap sėdos prie stalo, tai viską apdaĩrė Rod. Vilkas paršelį, kap regi, apdaĩrė Rod. 10. tr., intr. euf. apteršti, apdergti, apdaryti: Žiūrėk, kad žvirblis neapdairỹtų tau ant apikaklės Plv. Šunes apdaĩrė zavolines Plv. | refl.: Vaikas apsidaĩrė Vrb. 11. tr. suvedžioti: Bernas mergą apdaĩrė Rdm. \ dairytis; apdairyti; atsidairyti; išsidairyti; nusidairyti; pasidairyti; perdairyti; prasidairyti; pridairyti; razsidairyti; sudairyti

Ką reiškia žodis apdaktarys? Visi terminai iš raidės A.