kraustyti reikšmė

Kas yra kraustyti? kráustyti, -o, -ė 1. tr. R274, K dėlioti, kraulioti; ieškoti ko dėliojant, imliojant: Jis kráusto baldus iš vienos kertės į kitą J. Anas sau malkelę kráusto OG343. Knygininkas kraustė knygas į lentynas rš. Dar nė iš tolo neprisiartinsma pry begalinio skaitliaus dainų, kurias tamsta su tokiu kantrumu ir par tokį ilgą laiką kráustei ir rankiojai Jn. | Ką tu čia kráustai, ką nori rasti? Mrj. Ką tu čion kraustai mano skrynę! VšR. O jis kraustė [maišą] ir pradėjo nuog didžiojo BB1Moz44,12. |refl. R37, N. 2. tr. danginti, gabenti: Kráustyti ką į naują namą DŽ. Ką čia kráusto? A, tai mokytoją! Dkš. Kai nukas bulves, tuomet gal gaus šeimą kraustyti Rs. Skubinkimės pirmiaus iš staldų mėžinį kráustyt K.Donel. | refl.: Jis kráustos su visais rakybolais, krustuliais J. Matyt, geriausia bus man iš čia kraustytis (ps.) J.Balč. Man ir namie gerai, kam te kitur kráustyteis Sld. Kampinykas, liuosinykas kraustosi pas kaimyną VšR. Daug jų turto liko, kai Amerikon kráustės Trgn. | Kad jūs svečiai ilgai neskráusto (neina namo) Trgn. 3. tr. iškelti kas nereikalinga, tvarkyti: Kraustyk viską gražiai, ba ryt svečių atvažiuos Lzd. Gali kráustyti stalą (nuimti nuo stalo kas nebereikalinga) Pc. Dėdelis išėjo su vaikais pievų kráustyt (rinkti žabų, kad vasarą būtų geriau pjauti) Ėr. Vyrai vieni eina užarti mėšlus, išvežtus į dirvą, kiti gi (= o kiti) pievų kráustyti, kad, pjaunant šieną, nereiktų gaišt BM224. 4. tr. prk. vogti: Jūs visi kaip vagys jomarke: vieni fokusus rodo, kiti užsižiopsojusiems kišenes krausto A.Gric. Kaip kada anys (vagys) žmonių ... skrynias kraustytų BPII60. 5. tr. krauti, daryti, statyti: Lizdą kraustyti N. 6. intr. euf. teršti, bjauroti, tuštintis: Pradės vištukai ant balkių tupėt ir kráustyt ant aukšto Rdm. | refl.: O karvei vis dėlto pamačijo žolės – taip sau kietai dabar kráustos Varn. ◊ iš galvõs (iš próto, ×iš rãzumo) kráustytis pamišti: Ar iš galvõs kráustaisi! Tep šalta, o basas vaikščioji! Gs. Dėl tų akių visos apylinkės bernai iš galvos kraustėsi rš. Iš proto kraustosi visi, net ir moterys su savo drabužiais I.Simon. | prk.: Vikiai iš razumo kraustos (labai vešliai auga) Rs. \ kraustyti; apkraustyti; atkraustyti; įkraustyti; iškraustyti; nukraustyti; pakraustyti; parkraustyti; perkraustyti; prakraustyti; prikraustyti; sukraustyti; užkraustyti

kraustyti sinonimai

Ką reiškia žodis kraustytojas? Visi terminai iš raidės K.