nežmoniškas reikšmė

Kas yra nežmoniškas? nežmóniškas, -a adj. (1) 1. labai žiaurus, nehumaniškas: Nežmóniškas elgesys DŽ. ^ Koks medis, toks ir vaisius, koks nežmoniškas tėvas, toki ir vaikai Tat. nežmóniškai adv.: Toliau kalifas liepė jaunam vyrui apsakyti, kodėl jis jodamas taip nežmoniškai mušė savo kumelę J.Balč. 2. viršijantis žmogaus jėgas, labai didelis, stiprus, begalinis: Jo balsas buvo nežmoniškas J.Jabl. Šviesuma ta nežmóniška Erž. Toks šiltumas įkyrus, nebežmóniškas Antz. Juk jau tas gėrimas nežmóniškas Erž. Skalsa begalinė, ale ka tas užvydas (pavydas) nežmóniškas Erž. Jį apėmė nežmoniška laimė rš. Šis darbas pareikalavo nežmoniškų jėgų rš. nežmóniškai adv.: Ka i šilta nežmóniškai! Rd. Dienos man buvo nežmoniškai ilgos rš. 3. bjaurus, prastas, netinkamas: Ir vestuvės kažkokios nežmoniškos (keistos) – atėjo bernai ir nusivedė jo muzikantus pas Žlabį! V.Krėv. Tu vis ką nors nežmoniško prasimanai! B.Sruog. Nusivilk tą švarką, toks nežmoniškas Jnšk. Angliakasiai dirbo nežmoniškomis sąlygomis rš. nežmóniškai adv.: Puikiausiai moka savo krašto žmonių kalbą, bet, ėmęs ką versti iš svetimų kalbų, kad ir lengviausio turinio mažmožį, nusako daug ką – nežmoniškai J.Jabl. ^ Kad ir nežmoniškai, bi tik kitoniškai Jnšk.

nežmoniškas sinonimai

Ką reiškia žodis nežmoniškumas? Visi terminai iš raidės N.