paleidimas reikšmė

Kas yra paleidimas? paleidìmas sm. (2) → paleisti. 1. suteikimas laisvės: Jis ir pats nežino, ar išeis ant paleidìmo (ar jį paleis) Skr. 2. išsiskirstymas (susirinkusių kur nors): Pats žmonių paléidimas Šts. Par patį svieto paléidimą pradėjo šaukti: dega! dega! Brs. ^ Dvylekta – pats velnių paleidìmas (velniai pasklindą po laukus) Krš. 3. panaikinimas, uždarymas: Karinių ir pusiau karinių organizacijų paleidimas sp. 4. DP276 išdykimas, išpaikimas, ištvirkimas: Raupai kūno ženklina bjaurybes, apsirijimus, girtybes ir kitus jo paleidimus SPI252. | refl. SD357: Pasileidìmas jų tų vaikų!.. Negali nė pro kiemą praeiti Jnšk. Šėlti, draskyties tatai y[ra] žmogaus pasileidimas, ir daugiau nėkas Vvr. Pasiléidimas vienas, ka tokia didelė į lovą męža Krš. 5. refl. R263 nesirūpinimas, apsileidimas, tingėjimas. 6. davimas sutikimo kam ką daryti: Be gydytojo paleidìmo negali nė vienos dienos nukavėt (praleisti) RdN. 7. SD276 atpalaidavimas: Su paleidimu ryšio nereik didžiai skubinties S.Dauk. 8. pašalo varymas, atšilimas; palaidinys: Par tą patį baisiausį paleidìmą reikėjo važiuoti Vkš. Pats paleidimas, kad sniegas leidžiasi pavasarį J. Pačiam paleidimè ažvarė mokyklai malkų vežt Ds. Par pačius paleidimùs žmogus numirė Užv. Teko važiuoti pačiu paleidimù Slnt. Naktį eiti tokiais paleidìmais aš bijau Šts. Pavasaris, upių paleidìmas – vanduo tik kriokščia šniokščia Prng. Pačiu vandens paleidimù reikėjo anam į teismą važiuoti Brs. 9. viduriavimas: Sergąs trichinomis nenori valgyti, gauna vidurių paleidimą rš. Grikinė košė su vašku – nuo pilvo paleidimo Klt. 10. paskleidimas (dažų): Raištis netura paleidimo – gal virinti (dažai nepasileidžia) Šts. 11. M palydėjimas. 12. davimas veikti mechanizmui: Fabriko paleidimas į darbą rš. Paleidimo pamina turi būti aptverta arba turėti kitokį apsauginį įrengimą rš. 13. (su bendratimi) smarkus ko darymas: Toks paleidimas buvo šaudytilygu su spragilais Šts. 14. refl. nusileidimas, nusėdimas: Po saulės pasleidìmui raganos ulioja Krd. 15. nuo veleno atvyniotas austi apmatų kiekis: Vieną paléidimą išaudžiau Krkl. 16. prie vieno staklių šono pritaisytas ramstelis, kuriuo paleidžiamas suktis ir sulaikomas velenas: Pririšk prie paleidìmo virvelę – pasiekti negaliu Gl. \ leidimas; apleidimas; atleidimas; daleidimas; įleidimas; išleidimas; nuleidimas; paleidimas; parleidimas; perleidimas; praleidimas; prileidimas; suleidimas; užleidimas

paleidimas sinonimai

paleidimas junginiai

  • lygtinis paleidimas, parlamento paleidimas
  • lygtinis paleidimas, parlamento paleidimas
Ką reiškia žodis paleidinti? Visi terminai iš raidės P.