pažinimas reikšmė

Kas yra pažinimas? pažinìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; SD389, R125, MŽ164, N, M, L 1. refl. D.Pošk, Rtr, NdŽ → pažinti 2 (refl.). 2. → pažinti 6: Pažinimas tad yra pats pirmasis žemės apvaldymo aktas A.Mac. Sakymas apie pažinimą tiesos DP456. Gilesnis tautos pažinimas mūsų kylančiai jaunajai inteligentijai yra būtinas rš. Pažinimas prasideda pojūčiais ir jais užsibaigia rš. [Viešpatis] nori, idant visi … ateitų pažinimop tiesos DP508. Per zokoną yra pažinimas griekų BtPvR3,20. Nuo tos valandos, kuomet Dievas prisakė nekibinti medžio pažinimo gero ir pikto, juodu tik ir galvojo, kaip čia nuskobus uždraustą obuolį Blv. ^ Gilus pažinimas, bet menkas supratimas KrvP(Lkš). 3. → pažinti 8: Mokslas žolių, medžių, žiedų pažinimo D.Pošk. ║ Dėl neįpratusių žmonių pažinimas [apynių] pribrendimo yra sunkus S.Dauk. 4. → pažinti 9: Pažinìmas dalykų, akėmis nesusekamųjų I. Dalyko esmės pažinìmas yra sunkesnis už jo paviršiaus pažinìmą S.Šalk. Laikyk mus tavo meile, daugsink pažinime Mž344. \ žinimas; apsižinimas; atžinimas; pažinimas; apsipažinimas; atpažinimas; išpažinimas; nupažinimas; pripažinimas; susipažinimas; prižinimas
pažinìmas sm. (2) 1. refl. → pažinti 2: Svarbiausias suvažiavimo tikslas pasižinimas, o pasižinus gal ir bus galima kas nors įvykdyti rš. 2. → pažinti 3: Nuo gyvo stebėjimo prie abstraktaus mąstymo ir nuo jo prie praktikostoks yra dialektinis tiesos pažinimo, objektyvios realybės pažinimo kelias (sov.) rš. Jutiminis pažinimas, loginis pažinimas rš. Pažinimo teorija rš. Mokslas suskaldė pažinimą į daugelį siaurų ir uždarų rėžių rš. Mokėčio pranašauti ir žinočio visas paslaptines ir visus pažinimus VlnE40. 3. K → pažinti 4: Būtina darbo su kadrais pagerinimo sąlyga yra geras žmonių pažinimas (sov.) sp. Silpnas tikrovės pažinimas – pats pikčiausias rašytojų priešas rš. Iš medžio pažinimo gero ir pikto nevalgysi BB1Moz2,17. 4. → pažinti 5: Karalaitė dėl pažinimo įspaudė anam pečiotį į kaktą (ps.) BM388. \ pažinimas; apsipažinimas; atpažinimas; įsipažinimas; išpažinimas; pripažinimas; susipažinimas

pažinimas sinonimai

pažinimas junginiai

  • pri(si)pažinimas
Ką reiškia žodis pažininėti? Visi terminai iš raidės P.