ūkauti reikšmė

Kas yra ūkauti? 1 ūkáuti, -áuja, -ãvo tr. K.Būg(Ak), LVI222, NdŽ, FrnW; KŽ ant rankų nešioti, supti.
2 ū́kauti, -auja (-auna), -avo Rtr; Š intens. 1 ūkti: 1. BŽ107, FrnW, NdŽ, DŽ1, Rk, Lel Naktimis čia ūkauja pelėdos ir apuokai rš. Vasario mėnėsį, orui atšilus, pradeda poruotis lapės, ūkauti kiškiai rš. Voverys priš blogą orą ūkau[ja] Trg. Klaugas ū́kauja Lkm. Šiltais vakarais čia triukšmingai ūkauja kurkliai rš. 2. BŽ12, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, Mrj, Sk, Ob, Vb, Kvr, Mlt Vaikai girioj ūkauja, nori vieni kitus prisišaukt Prn. Maž užgirsi nuejęs miškan kur vaikus ū́kaunant, tai pašauk namo Ds. Pažudom medè vienas vieną, o tada ū́kaujam LzŽ. Vaikai ū́kaudami lakstė po bognus Sn. Miške ū́kauk, kad nepasmestum Tr. Kalne rugiai, sode obuolėliai, šūkavo, ūkavo tėvas dukrą savo LTR(Dbg). Vai aš ejau pamarėmi savo dalios ieškodama, sa dalelės ūkaudama LTR(Vlk). Ineidamas neūkavau, išeidamas nešūkavau, didžių mažų paukštelių nebudinau LTR(Pn). ^ Ką tėvas sukrovė dūsaudamas, tai sūnelis išleidė ūkaudamas An. | Iš tolo girdisi, kai vakaruškose ūkauja (rėkauja) Vj. | refl. NdŽ. 3. Ut Guli [vaikas] lovytėj ir ū́kauna Žl. Mergytė jau ū́kauna, jau nebemaža Aln. 4. NdŽ Šiurpiai grojo vargonai, o jų aidas ūkavo aukštuose skliautuose rš. Ūkavo šniokštavo garvežiai J.Dov. Naktys vis apsiniaukusios, ir garlaivis ilgai ūkauna, iki užkimsta P.Cvir. Automobiliai ūkavo rš. | Rudens vakarais pakraigėje paslaptingai ūkavo vėjas E.Miež. Vėjas pakilo piktas, ūkavo naktimis, plakė obelų šakom J.Balt. 5. Kas gi čia teip ūkauja, mažyte? Vdn. Atsikėlė ūkaudamas TS1899,11. 6. intr. baubti, mūkti (apie jautį): Veršis karvių pradė[jo] ū́kaut Dglš. \ ūkauti; atsiūkauti; įsiūkauti; išūkauti; nuūkauti; paūkauti; parūkauti; praūkauti; suūkauti; užūkauti
3 ū́kauti, -auja, -avo intr. DŽ, NdŽ, ūkáuti, -áuja, -ãvo 1. žr. ūkanoti 1: Ūkãvo ūkãvo, bet nelijo Sln. 2. niūksoti, dunksoti: O toliau už šitos pilaitės ūkavo tamsi giria V.Piet. \ ūkauti; paūkauti
4 ūkauti, -auja (-auna), -avo intr. KŽ ūkininkauti: Matome juos mokant ūkauti ant savo žemės A1883,154. Žmonės, nemokėdami ūkauti, išvarą anksti pavasarį savo gyvuolius A1884,176.

ūkauti sinonimai

Ką reiškia žodis ūkavimas? Visi terminai iš raidės Ū.