vartojimas reikšmė

Kas yra vartojimas? vartójimas sm. (1) K, Rtr, Š, KŽ; SD1139,189, SD389, H177, R, R256, MŽ342, Sut, N, L 1. → vartoti 1: Besaikis vaistažolių vartojimas labai kenksmingas rš. Kai kurių rudeninių ir visų žieminių veislių obuoliai vartojimo brandą pasiekia tik pagulėję sandėlyje rš. Nuo degtinės vartojimo genda žmogui viduriai, jeknos, širdis Pt. Kas iž tos teip dažnos spaviedies arba tei dažno vartójimo Š. Sakramento DP570. | Vartójimo prekės NdŽ. Vartójimo reikmuo NdŽ. Juk tenai tikt yra turtų noras, kur yra jų vartojimas S.Dauk. | Būsime susekę kiekvieno žodžio vartojimo sritį K.Būg. Netaisyklingas linksnių vartojimas – vienasdažniausiai pasitaikančių kalbos trūkumų KlK10,8. Vartojime žodžių skepeta ir skara žemaičiai su lietuvininkais susikeitė S.Stan. Norminė gramatika moko taisyklingo kalbos vartojimo LKGI10. Vartójimas daug kalbos, šnekumas I. Mumus … tie žodžiai yra čionaimūsų šios dienos vartojime uždėti MP117. ║ Bausmių vartojimą vertė peržiūrėti vaiko psichologijos pažinimas rš. Nekenčia Viešpatis Dievas paniekinimo, užmiršimo ir pikto vartójimo savo įstatymo DP132. Nuobažni Dievo žodžio vartójimai KI56. 2. PK217 → vartoti 8. \ vartojimas; išvartojimas; nuvartojimas; pavartojimas; suvartojimas

vartojimas sinonimai

vartojimas antonimai

vartojimas junginiai

  • (su)vartojimas, energijos (su)vartojimas, galutinis vartojimas, gamybinis vartojimas, kalbų vartojimas, maisto vartojimas, namų ūkio vartojimas, pasaulinis vartojimas, stimuliantų vartojimas, vandens (su)vartojimas, vartojimas savo reikmėms, vartojimas vienam gyventojui, vartojimas šalies viduje
  • galutinis vartojimas, gamybinis vartojimas, kalbų vartojimas, maisto vartojimas, namų ūkio vartojimas, pasaulinis vartojimas, stimuliantų vartojimas, vartojimas savo reikmėms, vartojimas vienam gyventojui, vartojimas šalies viduje
Ką reiškia žodis vartokšt? Visi terminai iš raidės V.