peržiūrėti reikšmė

Kas yra peržiūrėti? péržiūrėti Š, NdŽ, KŽ, peržiūrė́ti, páržiūrėti Akm, Krtn, Sg, Bt; D.Pošk, S.Dauk, DŽ1 1. tr. H167, R, R107, MŽ, MŽ140, N, LL188, L, Rtr kiaurai matyti, permatyti: Páržiūrimas daiktas, par kurį galì parmatyti kiaurai J. Langus reikia numazgoti, kartais stiklai esti nebeperžiūriami rš. Mūrai to miesto buvo peržiūrimi ir skaistūs kaip stiklas prš. 2. tr. ŠT319 apžiūrėti: Kad dabar jis ėmė viską gerai peržiūrėtie, tuojaus elnią pamatė Tat. Ką mes tų nuotraukų (nj.) turiam, par dvi dienas nepáržiūrėtum Bt. Juodu péržiūrėjo mane teip dailiai ir nuėjo Slv. Pelėda visus paukščius paržiūrėjus – nė vienas jai teip gražus nebuvęs, kaip tiktai jos pačios vaikas Sln. ║ ŠT289 permesti akimis: Gal nelabai skaitai [laikraščių]? – Paržiūriù Mžš. Grįžęs iš darbo buvau įpratęs dar valandą kitą pasėdėti, peržiūrėti laikraščius J.Jank. ║ patikrinti: Audeklus péržiūrėdavau vilnonius, ar gerai suausta Pv. Párėjom par visą mišką, páržiūrėjom Grz. Reiks péržiūrėt kiaušinius, ką vištos peri Aln. Teip tie tarnai paržiūrėjo ir apsakė, kaip rado DS72(Rs). Priekabiai peržiūri detales rš. | Sąsiuvinius [mokytojas] peržiūrės pirmadienį V.Bub. | refl. tr.: Dėl visa ko persižiūrėkime savo daiktelius M.Katil. ║ nuodugniai apžiūrėti, patikrinti (ligonį): Jis (daktaras) péržiūrėjo, va, kad mačija, tai tuoj vaistus išrašis PnmR. Daktarai turia páržiūrėt jos sveikatą Jrb. Vešiuos pas daktarą [vaiką], péržiūrės, mažu padės Slv. ║ prk. apmąstyti, įvertinti: Kritiškai peržiūrėti savo ankstesnį kelią rš. Programos buvo iš naujo peržiūrėtos ir patikslintos rš. | refl. ŠT290. 3. intr. Mrj, Ėr apsirikti, suklysti žiūrint, apsipažinti: Ko tu, vaikel, žiūri, atsitinka senam žmogui kartais ir páržiūrėt Žg. | refl. BzF203, ŠT353: Pársižiūrėjau aš pati, dovenok Tl. Gal ponas parsižiūrė́jo BM187(Krč). Pérsižiūrėjau, dovanokit, palaikiau jus per savo dėdę Alk. Jau tu pérsižiūrėjai – tave niekas nemojo Gs. O kurs netobulas, tas ir beveik gal kokiame dalyke persižiūrėti Kel1866,30. Ale jis čia šauniai persižiūrėjo LC1878,5. 4. tr. ilgai žiūrint pagadinti, paveikti: Aš laukiau, langą péržiūr[ėj]au Ktv. Aš perrymojau baltas rankeles, aš péržiūrėjau stiklo langelius DrskD209. Pargižiūrėjom langelius, pargivarstėm varines dureles LTR(Ds). 5. tr. nužiūrėti: Akys negeros péržiūrėdavo Lel. 6. tr. nugalėti žiūrint: Ėjom su Jonu žiūrynėn, tai aš jį péržiūrėjau Rdm. \ žiūrėti; apžiūrėti; atsižiūrėti; dažiūrėti; įžiūrėti; išžiūrėti; nužiūrėti; pažiūrėti; paržiūrėti; peržiūrėti; piesižiūrėti; pražiūrėti; prižiūrėti; razžiūrėti; sužiūrėti; užžiūrėti

peržiūrėti sinonimai

Ką reiškia žodis peržiūrėtojas? Visi terminai iš raidės P.