įvertinti reikšmė

Kas yra įvertinti? 1 įvértinti tr. Š, Rtr, KŽ 1. nuspręsti, ko vertas, nustatyti kieno vertę: Ne visi mokame vienas kito darbus įvertinti rš. Jo nuopelnus įvértins būsimosios kartos BŽ412. Ir žymūs kritikai kartais nepataiko, ir geri rašytojai ne visada sugeba įvertinti plunksnos brolį rš. Per egzaminus mokinių atsakymai įvertinami kuone vienais tam tikrais pažymiais VĮ. Įvertinamieji žodžiai lengvai gali būti pakeisti atitinkamais būdvardžiais KlbXVI146. Kaip ir kamgi įvertinsi saulės labą darbą, kad tai ir savaime aišku? Vaižg. Šiame darbe nesiekiama sužymėti ir įvertinti visų patarlių LKXIII267. Mykolas ne iš karto įvertino, kokia susidarė padėtis A.Vien. | refl. tr., intr.: Tu ne kitą vertink, bet pirma įsivertink save KlbXXX(1)12. Jei žmogus įsivertintų, tai pajustų savo vertumą, kurs yra paslėptas rš. 2. ŠT48,268,384 nustatyti piniginę vertę, įkainoti: Darbo diena įvertinta 4,83 rublio sp. Įvértinti daiktą septyniais litais NdŽ. Įvértintas laiškas, siuntinys DŽ2. 3. pripažinti kieno vertę, branginti, gerbti: Jo darbas buvo visų didžiai įvértintas DŽ. Už paprastumą jis pirmas aukščiausiai įvertino mano „Rūpintojėlį“ V.Myk-Put. Kaip daba įver̃tina senovės viską! Trk. Kai duoną kepa, jau jie (vyrai) įvértina, kad jau dabar tai sunkus darbas, kad jau moteris tokį darbą dirba Kpr. Vaikai lauks tų Velykų, dabar nebįver̃tina nė tie vaikai – kožną dieną kiaušių gauna End. Kas ta mašina – aš neįvertinu nė biškį Erž. Daba jau daugiau žmonys įver̃tina tą mokslą Klk. Daba jauniem gerai gyvent, tiktai jie kartais neįvértina to gerumo Žg. Bobos kaip neįvértino, taip neįvértina Krš. Reik įvértyt žmogų, negali tei praeit pro šalį Jrb. Tei i daros, ka žmogus tiek teįvértina kitą Jrb. Nu, sakau, dabar toks laikas: niekas savęs nebįvértina Trš. ^ Nesibrangyk save, įvertys kitas tave LTR(Šmk). Jei pats savęs neįvértina, tą iš turgaus varo Rdn. ║ refl. tr., intr. didžiuotis, labai gerai (save) vertinti: Neįsivértinkiat, bobos, par daug – kokie ten jūso darbai Krš. Įsivértina žmonys, už kožną pakrutėjimą lupa Krš. Įsivértina žmonys save, žodžio nepasakyk Rdn. Įsivértina Gruzdžiai savo alų, gera par Roką (šv. Roko atlaidus) Rdn. \ vertinti; apvertinti; įvertinti; išvertinti; nuvertinti; pavertinti; pervertinti

įvertinti sinonimai

įvertinti antonimai

įvertinti junginiai

  • gerai įvertinti, mokantis įvertinti, nepakankamai įvertinti, įvertinti pažymiu
Ką reiškia žodis įvertintinis? Visi terminai iš raidės Į.