an reikšmė

Kas yra an? 1 an- (dial.) praef. žr. ant-.
1 án prt., añ Š žr. ana: An kur tavo karvė! J. Án dėdė atvažiuoja, bėk pasitiksi! Dglš. Án kur gervės skrenda! Kp. Án jau ir mūsiškiai parvažiuoja Ukm.
2 an- (r.) praef. su veiksmažodžiais žymi veiksmo kryptį į vidų; plg. 3 į: ankálti, ankìšti.
2 añ (dial.) praep. su gen. (ž. su instr.) žr. 1 ant: 1. Guli paslikas añ žemės Gs. Šitas šuva vis guli añ tako Ds. Añ tėvo dvaro saulė tekėjo VoL458. Mirus vyrui, žmona, žėlavodama (raudodama) jo, turėjo vieną dieną ir naktį an grabu arba kapais vyro gulėti S.Dauk. | Daktarų an daktarų (labai daug daktarų) prikvietė Plv. Sarmata an sarmatos Lp. ^ Anas buvęs ir añ arklio, ir po arkliu Rod. | 2. Pasilipk añ tvoros – ir pamatysi Plv. Añ medžio užsilipęs Jrk8. 3. Einu añ Vilkaviškio Vlkv. Añ namų jau buvo bebėgąs Jrk15. Viens añ čia rodo, kits añ čia, ir nežinai kur eiti VšR. Parodyk mums kelužį añ didžiojo dvarelio Nm. Añ namų linkai važiuok J. 4. Nestovėk añ lytaus – peršlapsi Gs. Añ ugnelės, añ kaitrojos rankeles sušilki Mrk. 5. žr. 1 ant 6: Kai gavo añ visų valią, tai pradėjo smarkaut Gs. Visa šeimyna baras añ jos už negardų valgymą OG445. ^ Šoka kap meška añ dūmo Gs. 6. žr. 1 ant 7: Aš ją añ balso pažinau Alv. Añ kalbos gali suprast, kas per žmogus Gs. Na, ar jau añ tikrųjų buvai? Alk. 7. žr. 1 ant 8: Šep geras arklys, tik añ paskutinių kojų kiek šlubas Gs. 8. žr. 1 ant 10: Išvažiav[o] į Kauną añ visos nedėlios Gs. Añ rytojaus senukai ir išėjo Vv. Atsišauks [liga] añ senatuvės Trgn. 9. žr. 1 ant 11: Vaikščioja añ pirštų (patylomis) Plv. Ėmė dalyt añ trijų dalių FrnS172. ^ Eina kap añ devynių sprendžinų (mikliai) Kbr. 10. žr. 1 ant 12: Pasikvietė añ skerstuvių Gs. Añ duonos uždirba Zt. Jį mokino añ didelio mokslo FrnS170. Išmesk da vieną añ šalčio (išgerk, kad būtų šilčiau) Gs. 11. žr. 1 ant 13: Aguonų suvalgėm añ gorčiaus Ds.
3 añ (dial.) praep. su acc. žr. 2 ant: 1. Dvi dienas eidavom ir ažeidavom an Vilnių Lz. Žiūrėk añ žemę, ne añ šieną Kp. Ragana pavertė posūnį an vilką BsPII238. 2. Vis añ mane ateina pavalgyt Pbs. Einu añ Joną Vj. 3. Nueik añ pirtį, tę daug aviečių, pasirink Ds. 4. žr. 2 ant 5: Jis nuėjo añ tą pusę J. Kelias añ Dustas Ds.

an junginiai

  • AN 1º de Maio, An Loc
Ką reiškia žodis ana? Visi terminai iš raidės A.