ašara reikšmė

Kas yra ašara? ãšara sf. (1) 1. SD139, R tyras, skaidrus akių liaukų skystis: Man rankos dreba, ašaros veržiasi iš akių Žem. O ašaros, didelės gailios ašaros ėmė riedėti iš merginos akių per veidą A.Vien. Apsiverkė džiaugsmo ãšarom Kp. Kaip lietus ãšaros vagom bėga Rk. Akys ãšarose plūsta Grž. Jums ãšaros kristų neverkus! Klvr. Ašaros kaip rasa iš medžių krinta Slm. Net su ãšara (verkdamas) atejo, kol (kodėl) nedavei kiaušinio Arm. Prieš tavas ãšaras gal nėr ant svieto kietesnių (apie kietaširdį) Prng. Ir daug ãšarų rietančių nei košte prakošiau K.Donel. Šiandien išleidžia sūnų, tai ãšarų ligi kulnų (daug) Jrb. Kitus ãšaromis meilės nugirdžia DP207. Taip verkia, taip verkia, be ašarýtės, be balso! Rm. Verkia tavo matutė, berte ber ašarėles NS600. Pagirdei žirgelį gailiom ašarė̃lėm LB94. Kriste krito ašaraitės nuog mano veidelio RD1. Krinta byra jos ašaružė̃lės kaip baltieji perleliai JD582. Aušta aušrelė į beržynėlį, teka saulelė į ašarėles JD814. | prk.: Ten į vandenį šaltinio žalio byra šaltos ašaros berželio S.Nėr. Eisiu rinkti, motinėle, rasos ašarų gailių rš. Padangių ašaros skambina langą S.Nėr. ^ Úara ãšarą veja An. Úara ãšarą varo (verkti ima), į tą darbą paisant Arm. Verkia kruvina ãšara! Lp. Rauda sausom ašarom (iron.) Ėr. Tėvų neklausysi, ašaras braukysi Erž. Ašaros kaip aparos Skd. Ašarų duona B. Mažam ašaros nereikia pirkt (greit verkia) PPr99. Tavo ašaros už pirmų durelių (greit verki) LTR(Vlkv). Kad ir verksiu, tai savo ašarom (man bus skaudu, ne kitam) Sld. Iš tavęs, kaip iš akmens, ašaros neišspausi (nepravirkdysi) Šv. Tu turi tiek pinigų, kiek katinas ašarų (iron. visai neturi) Nj. 2. ppr. pl. verksmas: Ganyt kai reikia, – ãšaros! Lnkv. Jau ta į ãšaras! Kn. Vėl pridarys ašarų [karas] Ėr. Gyveno visą amžių ãšarose Ėr. Su ãšarom prašė, turėjau leist Gs. Tik per ašaras išprašė palikti karvę Jnš. Aš ašarom kelio nematau Sdk. Ašaroms rėkiau, taip gėlė ranką Šts. Rėkia su ãšarom (verkdamas) Vl. Maldauja kruvinom ãšarom (graudžiai verkdama) Gs. Einu, teku, bėgu, riedu, ašarom kelelio neberegiu NS1404. 3. prk. kas prastas, menkas: Rugiai gerieji – vienos ašarė̃lės (labai menki) Kl. 4. prk. lasas">lašas: Viena žvakės ãšara ir ant staltiesės užkrito Lš. Iš vaškinės žvakės ãšarų gerą kamuolį vaško surinkau Lš. | Atsinešk abrūsėlį, ãšaras (aprasojimą) nuo langų nušluostysi Gs. 5. prk. truputis: Dar sulaidom ãšarą pieno Prng. Teip užtrūko, ka nė ašarėlę pieno neduoda Gs. Buvo ãšara pieno, ir tą katė išlakė Lš. Palik man nor ašarukùtę pieno, neturėsiu ko valgyt N6. Lėkiau per Aluošėlę, pastvėriau vandenio ašarė̃lę Grv. Ašarùkę vandenuko karšto įpilk Krok. ◊ ãšarų klónis psn. pasaulis: Tavęsp dūsaujame, šniupščiodami ir verkdami šitame ašarų klonyje DK62-63. 3. ãšarų pakal̃nė psn. 1. pasaulis: Vark žmogus visą amžių šioje ãšarų pakal̃nėj Lnkv. 2. verksmas: Taip Vilniuje paplūdo ašarų pakalnė, kuri tęsiasi per kelias savaites Žem. krokodìlo ãšaros; rš nenuoširdus verksmas. kùkūžės ãšaros Lk šnek. naminė degtinė. ãšaras líeti (išlíeti, pralíeti) verkti: Visą dieną líeja ãšaras Rm. Nė vienos ãšaros neišlíejo Slnt. Aš daug ašarų praliejau B. ãšaromis plū́sti (plaũkti) labai verkti: Ji ãsaromis plū́sta KI111. Daužoma žodžiais, plaukusi ašaromis kokį laiką Žem. nė ãšaros neatléisti trupučio neverkti: Nė ašaros neatleido, pačiai mirus Šts. rãganos ãšaros šnek. degtinė: Rãganos ãšarų išgėręs Ds. rugių̃ ãšaros šnek. naminė degtinė: Rugių̃ ãšarų prisilesęs (prisigėręs) Bržr. sáulės ãšara Kv bot. saulašarė (Drosera). vélnio ašarė̃lės degtinė: Sumesdavo po 5 kapeikas degtinei – „velnio ašarėlėm nusipirkti rš.

ašara sinonimai

Ką reiškia žodis ašarauti? Visi terminai iš raidės A.