lovys reikšmė

Kas yra lovys? lovỹs sm. (4) K, (3) J, lõvis (2) KII133 1. SD106 išskaptuota ar iš lentų sukalta dėžė gyvuliams šerti, girdyti ir pan.: Mariute, nunešk lovį į kiaulidę Šn. Pripilk lõvį vandens, o aš paleisiu karves gerti Erž. Tegu ėda iš lóvio Dkš. Kiaules peni loviñ Sn. Reikia paršam pora loviukáičių padaryt Grv. Ir išliejo dzboną savo lovin Ch1Moz24,20. ^ Ginčijasi lovys su pelude, kuris kiaulę peni! KrvP(Lš). ║ Ms gelda mėsai sūdyti: Išmėsinėjus mėsa būdavo susūdoma į didelius išskaptuotus lovius rš. 2. SD51 gelda duonai užmaišyti, duonmaišis: Tešlą nuo lõvio nugramdyti KI16. Paskolink mun duonos kepamąjį lóvį Vž. Į lovį įmaišo miltus duonai kepti Vyž. Aš duoną iš lóvio išdrabstysiu PP47. Mūsų lovys yra mažas, todėl turam tankiai duoną kepti Rt. 3. Lkm luotas: Lovys pusiau apvalus, skobtas ar iš lentų sukaltas, dažniausiai įspraustas tarp dviejų lentų, apsaugančių nuo apsivertimo rš. 4. girnalovis: Miltai iš girnų loviñ byra Rdš. 5. Kpč iš rąsto išskaptuotas avilys: Lóvį iškapstuodavo, ir bitelės būdavo Kp. 6. Kos39, I upės vaga: Ji pragraužė sau plaukimo vietą, arba lovį, per pietines šakas A1884,345. Nemuno lovys labai veidmainingas V.Kudir. Vanduo sugrįžo į savo lovį ir tekėjo, kaip tai paprastai darydavo SkvJoz4,18. 7. loma: Tarpukalnėj lovys ažunešta sniegu, nepravažiuot Ad. 8. latakas, kanalas, griovys: Užslinkusius šulinius, prūdus valė vyrai, statė svirtis, klojo lovius V.Piet. Vienas druskos gaunamasis tvenkinys su kitu sujungtas loviais, kurie galima uždaryti rš. 9. Dv vežimo dalis, traininė. 10. N slidė; plg. loveliai. 11. inspektas; plg. lova 10: Ir to reik saugoties, kad nebūt par daug šilti loviai, tada noris veikiai auga rasodnas, bet nėra stiprus S.Dauk.

lovys sinonimai

lovys junginiai

  • Peru-Čilės lovys
Ką reiškia žodis lovytaitis? Visi terminai iš raidės L.