nupenėti reikšmė

Kas yra nupenėti? nupenė́ti, nùpeni, -ė́jo tr. 1. K, Šll, Skr penint padaryti įmitusį, nutukinti: Aš nupenė́jau paršą, o tu padvasinai J. Nupenėtą jautį ar parduok, ar papjauk LTR. Ji mokėjo ir kiaules nupenėti, ir veršius nugirdyti I.Simon. Ma[no] bėras žirgelis gražus, nupenėtas, o tu, bernužėli, žmonių apkalbėtas! (d.) Vrn. ^ Devyni amatai nepenės, o vienas – riebiai nupenės KrvP(Rm). Baikštus arklys tik nupenėtas KrvP(Mrk). | refl. intr., tr. Dr, Jnš: Trečią paršą nusipenė́j[o] Klvr. Artojus apipilia šaltu vandeniu, kada jie pirmą kartą išeina art, kad arkliai būtų stiprūs ir nuspenėję LTR(Užp). Nusipenė́ti kiaulę K. Nusipenė́davo kiaules – po du viedru taukų liuob prileis Krš. Medum nenusipenėsi LTR(Srj). Tėvas nusipenė́jęs – vištas palina nuo galo Jrb. Drūta, nusipenė́jus boba, kaip meitėlis Krs. Nusipenėjęs kap malūninyko kiaulė LTR(Kt). Nusipenėjęs kap mėsinyko šuo LTR(Kt). Ji nusipenė́jus – kai tik antis Jrb. Tinginys nusipenėtų, ka nereiktų kramtyti LTR(Vdk). Kiaulė gulinama nusìpena, i boba tinginė Krš. 2. Dgl, S.Dauk penint numarinti, apipenėti, nunuodyti: Kita marčia i seniukus žalia duona nupenė̃s Grz. \ penėti; apipenėti; atpenėti; įpenėti; išpenėti; nupenėti; papenėti; perpenėti; prapenėti; pripenėti; razpenėti; supenėti; užpenėti

nupenėti sinonimai

Ką reiškia žodis nuperetinti? Visi terminai iš raidės N.