pritraukimas reikšmė

Kas yra pritraukimas? pritraukìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, PolŽ1200; SD303, LL4,193 1. → pritraukti 1. ║ sumažinimas atstumo, priartinimas: Su pritráukimu iš Pūkštakalnio gal matyti penkias bažnyčias Šts. 2. → pritraukti 2. ║ priartinimas (apie savaiminį ar paties atliekamą veiksmą): Judesys aplink horizontalinę sagitalinę ašį – pritraukimas (priartinimas prie vidurės plokštumos) rš. | refl. KŽ. 3. refl. → pritraukti 5 (refl.). ║ Q38, KI75. 4. → pritraukti 11: Žemės pritraukìmas KŽ. Pritraukimo riba PolŽ74. 5. Ser → pritraukti 12: Klientų pritraukimas ETŽ. Kupiškio palyvnykai tą puodynę turėjo prieš visų akis dėl pirkėjų pritraukimo rš. Japonijos valdovas iš tradicijos, taip pat turistų pritraukimui palaiko šį seną sportą T.Ivan. ║ savybės, kurios patraukia, palenkia į save, privilioja: Kitas tura prytráukimą, ka i negražus Pj. Ka kitas i negražus, tura pasiutusį prytráukimą Pvn. Tos akys yr didliai žavingos, tura didelį pritraukimą Yl. 6. Vrb, Klt potraukis, polinkis, noras kam, į ką: Toks pritraukìmas, kad negali būt be rūkymo Ėr. Labai an Dievą turiu pritraukìmą didelį Grnk. Ka būt širdies pritraukìmas, važiuotų [pas panelę] Gs. ║ apie palinkimą, simpatijas kokiam žmogui: Jis ne mano [sūnus] – aš prie jo neturiu ir pritraukìmo Pv. 7. refl. → pritraukti 19 (refl.). | prk.: Godingas prisitraukìmas KI71. \ traukimas; anttraukimas; aptraukimas; atitraukimas; įtraukimas; ištraukimas; nutraukimas; patraukimas; partraukimas; pertraukimas; pratraukimas; pritraukimas; sutraukimas; užtraukimas

pritraukimas junginiai

  • Kapitalo pritraukimas
Ką reiškia žodis pritraukinti? Visi terminai iš raidės P.