užtraukimas reikšmė

Kas yra užtraukimas? užtraukìmas sm. (2) KI126, Rtr, DŽ1, NdŽ, užtráukimas (1) I; Q52, ažutraukimas SD1206 1. SD399, Sut, N, NdŽ, KŽ → užtraukti 1. 2. KŽ → užtraukti 3. | refl. tr. NdŽ. 3. → užtraukti 4: Aulo užtraukìmas NdŽ. | Šitas akių užtraukimas skiriasi nuo pirmojo tuo, kad čia užtrauktoji akis yra išmezgama rš. 4. refl. NdŽ → užtraukti 6 (refl.). 5. N, Ndž, KŽ → užtraukti 7. 6. refl. NdŽ → užtraukti 8 (refl.): Žaizdų užsitraukimas, sugijimas rš. ║ apsiniaukimas: Ale i užsitráukimas – daba i duos kiaurą dienelę Krš. 7. N, KŽ → užtraukti 9. 8. → užtraukti 11: Prie užtraukimo policijos prisidėjo šiek tiek ir inteligentai V.Kudir. 9. Ser, NdŽ → užtraukti 12: Paskolos užtraukimas ETŽ. 10. refl. NdŽ → užtraukti 13 (refl.): Pasiutęs užsitráukimas koronės su tokiums kalbums: dvarininkė, o ubagais turėjo eiti Krš. 11. → užtraukti 17: Ale gi ažtraukìmas, kaip dabar reiks ranka pirštinėn ankišt Ml. 12. KŽ → užtraukti 23: Išsibaigė užtraukìmas, ir sustojo laikrodis Gs. 13. NdŽ, KŽ → užtraukti 29: Dūmikas juk netraukia be paliovos dūmų – tarp vieno užtraukimo ir kito lieka liuosa valanda dėl kvėpavimo tyru oru V.Kudir. | refl. NdŽ. 14. atsikraustymas, užėjimas, pasirodymas: Pervers aukštyn kojom visas šios dienos eiropiškių mokintų vyrų nuomones apie senovės gyventojus Eiropos pirm užtraukimo vokiečių ir slovėnų A1883,80. 15. Q567, Šlč, NdŽ → užtraukti 35: Kad ir su užtraukimù, vis tiek in pusės kovo sulauksma karvės Ut. \ traukimas; anttraukimas; aptraukimas; atitraukimas; įtraukimas; ištraukimas; nutraukimas; patraukimas; partraukimas; pertraukimas; pratraukimas; pritraukimas; sutraukimas; užtraukimas

užtraukimas sinonimai

Ką reiškia žodis užtraukinti? Visi terminai iš raidės U.