ramdyti reikšmė

Kas yra ramdyti? rámdyti, -o, -ė tr. K, ramdýti, ram̃do, ram̃dė Kv, Skr; Q635, H, R, MŽ550 1. M raminti, guosti: Neramų žmogų, arba kad kas barasi, ramdýk J. Jaunąją ramdžiaũ, kad nebijotų J. Cit, neverk, mergele, ramdyk sau širdelę LTR(Šll). Neverk, mano jaunoji mergyte, ramdyk savo smūtnąją širdytę RD59. Šalimis jojo balti broleliai, seselę ramdydami StnD20. Eisiu pas mamužę, ramdysiu širdužę KlvD109. Aš ramdau dainomis skausmus rš. Žodis Dievo … ateit ramdyti mus visus Mž331. Rámdžiau savimp dūmas mano KN68. | refl. K: Gražiais žodeliais mergaitė kiek tiek ramdėsi BsPI70. 2. malšinti, tramdyti, stabdyti: Sunku buvo žemaičiams ramdyti kryžokus S.Dauk. Ramdykit tuos kraugerius, kurie, ličyną vieros antsimovusys, geidžia mums liuosybę išplėšti S.Dauk. Rámdyk persekiotojus KN140. Ramdyk tava ranka stipria stovinčius pryš tavo žodį Mž56. Kursai karus ramdo visame sviete CII560. Tu ramdai ūžimą jūrų CII560. Kad ben Ponas Dievas ir orus ramdytų N. Kraują ramdyt, nustabdyt B. Ramdo (švelnina, malšina) dusulį P. Aštrus šarmas didžiai dera ugnį ramdyti S.Dauk. 3. tvardyti, prilaikyti, valdyti: Teramdo savo lūpas, jeib neviliuotų CII595. Teramdai liežuvį savo, idant nieko pikta nekalbėtų VlnE90. O jūs vargdienėliai, jūs vyžoti nabagai, rámdykit ben ašaras irgi paliaukite verkę K.Donel. Piktus savo norus ramdyti BPII461. Rašto ženklai, pagal kurių skaitant reik balsą ramdyti S.Dauk. Jie sėdėjo, ramdydami alsavimą (išsigandę) rš. | refl.: Tėvai, ramdykis, nebark anos rš. Ramdykiatese nuog kūniškų geidulių Vln66. 4. drausti, perkalbinėti: Rámdžiau, rámdžiau, kad nevažiuotų Sg. \ ramdyti; apramdyti; nuramdyti; paramdyti; suramdyti

ramdyti sinonimai

Ką reiškia žodis ramdytojas? Visi terminai iš raidės R.