raštininkas reikšmė

Kas yra raštininkas? rãštininkas (-inykas; SD66, M), -ė smob. (1) 1. B, R316, N, K, Sch124, J raštų tvarkytojas, raštvedys: Raštininkų stuba R317. Tėvai nusprendė sūnų nuvežti mokytis valsčiaus raštininku rš. Kampe už mašinėlės sėdėjo raštininkė, pasiruošusi protokoluoti rš. Jis laikos rãštininką KII169. Jis buvo tam dvare per raštininką FrnS1131. Muitų raštininkas Q645. Daba tų rãštininkų daugybės, o pirma nebuvo: valsčiuj koks pirmininkas ir koks vienas padėjėjis sėdėjo Mšk. Ponas arba ir raštininkėliai paskiria įkirsti 16–20 ar daugiau rykščių LTII416. Nei aš vesiu Rygos poną, nei aš Tilžės rãštininką LB67. Du broleliai artojai, du broleliai šienapjūviai, du broleliai raštinykai gromatėlėm rašytie KrvD21. Jo rankos – arimai, o josios – kaip rãštininkės (baltos, švelnios) Snt. Kitas i fermoj dirba, o rankos kai rãštinyko Klt. ^ Raštininkų kaktom pekla grįsta LMD(Sln). 2. kas raštingas, rašto žmogus: Bobytė mūs ne rãštinykė, sena ir akla Lnt. Kokisanas politikantas, žmogus ne rãštinykas Švnč. Toks iš jo ir rãštinykas – sušyla, kol pasirašo Sb. Trumpa drūkta – darbininkė, ilga tęva – raštininkė LTsV142. 3. kokio teksto sudarytojas: Lietuvos metraščius rašė rusų raštininkai rš. Mateus šventas evangelistapirmas raštinykas stojo Mž332. 4. S.Dauk rašytojas: Gyveno Žemaitijoje … raštininkas, lietuviškas dainius Dionizas Poška A1884,11. Kad tokių raštininkių ir daugiaus atsirastų A1885,93. Tokių raštininkų, išmokusių kaip reikiant savo kalbą, mes nedaug teturime J.Jabl. Ragus randame minint ir įvairius rymėnų raštininkus LTII111. 5. Ev Šventojo Rašto žinovas: Tada susirinko byskupai ir raštinykai ir vyresnieji žmonių BPI356.

raštininkas sinonimai

raštininkas junginiai

  • Lietuvos didysis raštininkas, Žemietijos raštininkas
Ką reiškia žodis raštininkauti? Visi terminai iš raidės R.