savitas reikšmė

Kas yra savitas? sãvitas, -à adj. (3b) BŽ499,504; Rtr 1. DŽ savo ypatybėmis išsiskiriantis iš kitų, savotiškas, originalus: Kiekvienos tautos prigimtis yra savita Vd. Tikrovės objektai saviti, todėl jie skiriasi vienas nuo kito rš. Nuo ledynmečių pabaigos Lietuvoje užsiliko nemaža pelkių su savita augalija sp. Tarybinės lietuvių literatūros formavimosi kelias buvo savitas (sov.) rš. Jie išlaikė savitus senovinius papročius rš. savitaĩ adv. DŽ, sãvitai BŽ504; Rtr: Apie kiekvieną rašytoją mokytoja kalbėdavo įtaigiai, savitai rš. 2. savarankiškas, individualus. savitaĩ adv.: Darbininkams turi rūpėti, kad nė viena tauta nebūtų persekiojama ir kad visos tautos turėtų juo didžiausią laisvę savitai apsispręsti J.Jan. Lietuviai savo tėvynėje ėmė veikti savitai LTI292. Jis viską savitaĩ dirba, nieko nesiklausęs Ul. Mes dirbam savitaĩ: aš sau, ji sau Vlž. Stenia pasirinko sau vietą, kur pradėsianti mėginti savitai gyventi LzP. 3. P dukart tiek imtas, dvigubas: Slinkai dirbant, visūmet sãvitas darbas yr Vvr. Par neapsižiūrėjimą sãvitą kelią gavau suvaikščioti Vvr. Sãvitas metras Rt. Savitì pinigai (antra tiek pinigų) Kv. Tas paršiukas mažas, o antras y[ra] sãvitas (dvigubai didesnis) Rt. Pirm liesas, gerai šertas nū sãvitas arklys J. savitaĩ adv.: Savitaĩ grūdų gavau Kv. Ans savitaĩ daugiau už mune suvalgo Rt. Šita eglė savitaĩ verta kaip ta pušis Als. Pažyčiok javų, aš rudenį savitaĩ atduosiu, t. y. antra tiek antdėsiu J. Savitaĩ didesnis i drūktesnis Šv. 4. iš dviejų sudarytas: Įstatyk langus savitus, t. y. dvejus J. Jei spielčius vienas tėr, o stiklai iš abiejų pusių, gal tokius stiklus (langus) vadinti savitaĩs Als. 5. pakankamas, ganėtinas: Savitus ėmiau piningus už prykalus, kurių turtingiejai paieškais ieškojo I. savitai adv. G107, M: Už vargus kana kelių metų savitai užmokėti gali I.

savitas sinonimai

savitas antonimai

savitas junginiai

  • savitas charakteris
Ką reiškia žodis savitepis? Visi terminai iš raidės S.