sugerti reikšmė

Kas yra sugerti? sugérti, sùgeria, sugė́rė 1. intr. atsigerti, išgerti: Šilto vandenio sugért davė Prng. 2. tr. visa, iki galo išgerti: Jei suvalgysit visus valgius ir sugersite visus gėrimus, tai tuomet duosiu dukterį MPs. Sugėrė bačką su visais šulais KlvD143. Apyneli žaliasis, puruoneli gražiasis, tavo raugą sugėrė, mane jauną pragėrė D15. Pusės nesugėrėm, jau girtūs palikom NS472. Sugė́rė (pragėrė) apie šimtą rublių Lp. Nebuvau pijokas, bet su kaimynais suėjęs po vieną kitą puskvortę sugerdavom Jnšk. Jei pasiseks, tai sugersim magaryčias Pnd. Ir sugérsim po čerkytę, kad uošvytė duot dukrytę Ad. Anuodu, meilę sugėrusiu, paskuo mušis J. ^ Nespjauk į vandenį – pats sugersi Pln. Dėdele, veršis putroj nesugers mano vyro (vis tiek ką nors likimas duos) Žem.| refl.: Per šventes, kai žmonių pasimaišo, daug alaus susigeria Jnšk. 3. intr. kiek girtauti: Ne tep jau labai, bet sùgeria ir anas Prng. Sùgeria kiek, bet nepasgeria Švnč. Jis labai sùgeria Ėr. Šiandien kad sugėrė, tuoj razumą pragėrė Krč. Vienutė (pati viena) sugėriau, ir jau pasigėriau JD1. 4. refl. gerti su kitu sumušant stikliukais: Jaunikis turi susgert su kožnu veseilinyku Rod. Sveika, mamaitė! Mudvi dar susigersime! Žem. Susigėrę, susipažinę, kaimynai kalbėjo toliau Žem. Įsipylė konjako ir susigėrė su kaimynu rš. Išei (išeik), uošve, iš dvarelio, susigersme mes čėrkelę Tvr. Einam, vyrai, susigersim! Ssk. Susigerkime, sumuškim stiklais Lnkv. Susigerkim, kaimyne, kad daugiau nebesipyktumėm Srv. Prašom prašom susgert po stiklelį žalio vyno Kp. 5. refl. pasigerti: Tavo prisiega susgė́rus, žiūrėk, in kojų nenustovi Ktk. 6. tr., intr. sutarti (vestuves), suderėti, pažadėti: Jis vakar su ja sugė́rė Lš. Girdžiu tavo mergužėlę su kitu sugėrus Nm. Sugerta merga J.Jabl. Teip ir sutarė, sugė́rė mane Skr. 7. tr. suvartoti (vaistus):karto visus vaistus sugėrė rš. 8. tr. susiurbti: Žemė vis dar spėjo sugerti lietų P.Cvir. Smiltys kaip matai sugėrė vandenį rš. Augalai tegali vystytis sugerdami saulės energiją rš. | prk.: Kiek tie mūrai yra sugėrę žmonių prakaito, ašarų, dargi kraujo Žem. Ir begalę tos energijos sugerdavo smulkūs kasdienos darbeliai rš. | refl.: Pieva patilžus stovi – vanduo dar nesusigėręs Š. Lietaus vanduo susigėrė į žemę rš. 9. tr. sulesti: Kur liks uogų, te paukščiai suger̃s Trgn. \ gerti; antgerti; apgerti; atgerti; įgerti; išgerti; nugerti; pagerti; pargerti; pergerti; pragerti; prigerti; sugerti; užgerti

sugerti sinonimai

Ką reiškia žodis sugertinės? Visi terminai iš raidės S.