uždengti reikšmė

Kas yra uždengti? 1 uždeñgti, -ia (ùždengia), ùždengė tr. 1. SD430, R, K uždėti ant viršaus, apkloti (kuo): Uždeñk puodą, tegu verda Dkš. Pabenk ir uždeñk – nebgersma Šts. Aš ùždengiu visus žolynus žiemon Rdm. Striukas tavo sijonas, nė blauzdų neuždeñgia Jnšk. Plėnė, žarnas ažudengianti SD81. | Bitės koriuose medų uždengia (užakuoja) vaškiniu dangteliu J.Krišč. | Motule mano, širdele mano, oi kam uždengei (užmerkei) šviesias akeles KrvD163. | Šie tuojau klakšt klakšt uždengė (užvertė) savo knygeles ir padėjo discipulkas M.Valanč. | refl. tr., intr.: Per šalčius važiuojant reikia kuo kojas užsideñgt Jnšk. Užsidenk marškinius Vb. Gaspadorius iš baimės akis ažsidengė BsPII314. Neužsìdengia langų Pc. | Eldija vilniomis uždengės, o anas miegojo SPI262. ║ aptraukti, užkloti: Uždengdami dirvą žiemkenčiai slopina piktžolių augimą J.Krišč. Grūdas ..., įmestas žemėn ..., iždygsta ... ir lauką plačiai uždengia DP487. | refl.: Žemė ažsidengė šerkšnu rš. Pavasarį iž naujo uždengias ir naujos žolės rodžias DP585. 2. uždėti valgius (ant stalo): Uždeñk stalą, tuoj valgysme Ds. Jau uždengti balti staleliai, jau suvadinti visi susiedėliai LTR(Kp). 3. Grnk užkloti, uždėti (stogą): Pastatė tvartus ir bemat ùždengė Vlkv. | refl. tr.: Užsìdengiau stogą, daugiau neįlis Kt. Namelį (tvartą) pasistatė ir užsideñgo Ėr. 4. refl. tr. užsidirbti dengiant stogus: Užsìdengiau šįmet daugiau nei šimtą litų Rdm. 5. refl. apsirengti: Ak jūs vargdienėliai, jūs rūbais vis vienais ir tais pačiais užsideñgiat K.Donel. 6. prk. apginti, apsaugoti, užstoti: Matydamas vyskupas, jog ir piningai negal uždengti jo nuo pavojaus, išvažiavo į Prūsų žemę M.Valanč. | refl.: Nei namuose, nei miškuose nėr kur užsidengti D100. ║ paslėpti, užmaskuoti: Gražiais žodžiais tokios padėties neuždengsi sp. Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta SkvLuk12,2. Kuris uždengia nuodėmes savas, tasai nebus nuteisintas DP119. | refl.: Gana jums dabarties, o ateitis tegul jau užsidengs V.Kudir. 7. refl. užsibaigti, pranykti: Po tai vainai užsìdengė dainos Aps. Kap numirė bernėkas, kap vargai, tai ma[n] giesmės visos žùsdengė Asv. \ dengti; antdengti; apdengti; atidengti; išdengti; nudengti; padengti; perdengti; pradengti; pridengti; sudengti; uždengti
2 uždéngti intr. užduoti, užkirsti: Aš jam gerai uždéngiau Gs. \ dengti; atidengti; išdengti; nudengti; pardengti; perdengti; pridengti; uždengti

uždengti sinonimai

uždengti antonimai

uždengti junginiai

  • iš dalies uždengti
Ką reiškia žodis uždengtinis? Visi terminai iš raidės U.