apdengti reikšmė

Kas yra apdengti? 1 apdeñgti, -ia (àpdengia), àpdengė tr. 1. R, K uždėti ant ko, užkloti kuo apsaugai: Apdengiu, ažutiesiu, ažuvožiu SD164. Apdengiau arklius šiltai, nesušals Vvr. Kai apìdengta [puodas], gal išvirs Vdn. Viralas taukšo neapdengtas J. | refl. tr., intr.: Apsideñk maišus: gali lyti Kt. Nors galvą apsideñk eidama, kad plaukai neišsikedentų Grž. Man nebereikia didžių kraitelių, aš apsidengus juoda žemele Kp. Žemė apsìdengė snìegu Rm. ║ aptraukti: Dar tai jam bekalbant, apdengė kalną šviesus debesis M.Valanč. Ir išėjo varlės ir apidengė Egipto žemę Ch2Moz8,6. | Vanduo vėl sugrįžo ir apdengė vežimus ir raitinykus BB2Moz14,28. | prk.: Baisi sarmata apdeñgs juos prieš visą giminę svieto A.Baran. Su malone apmidenk brš. O akys tavo tamsybe dide bus apidengta MP386. | refl.: Kalnas apsideñgia žole BM65. Medžiai ... žiedais apkraujas ir lakštais apdengias DP585. 2. apkloti, aptiesti (stogą): Ar pakaks tiek kūlių daržinei apdeñgt? Jnšk. Stogas apidengtas šiaudais Gdr. | refl. tr.: Jau jis visą kluoną apsìdengė Lš. 3. Šll aprūpinti drabužiais, aprengti: Tokìa šeimyna reikia apdeñgt, o viena moteriškė Rdm. Ir pavalgydena, ir apidengia Ut. Nuogas buvau, o apdengėt mane BtMt25,34. | refl.: Jei reikia pavalgyti ir apsidengti, tai reikia ir dirbti Dkš. Publika čia buvo madiškai apsidengusi Vaižg. Mes pačios penėsimos ir apsidengsimos BBIz4,1. ^ Pačios grožybe neapsidengsi Sim. 4. prk. apginti, užstoti: Kad ji vis àpdengia savo katę (neduoda mušti) Lzd. ║ paslėpti: Pašlovinti tie yra, kuriems atleistos yra peiktenybės ir kurių apdengti yra griekai MT98. Nekaltybei brolio padėk beigi gėdą jo apdenk Mž389. \ dengti; antdengti; apdengti; atidengti; išdengti; nudengti; padengti; perdengti; pradengti; pridengti; sudengti; uždengti

apdengti sinonimai

apdengti antonimai

Ką reiškia žodis apdengtuvas? Visi terminai iš raidės A.