marka reikšmė

Kas yra marka? 1 markà sf. (4) J 1. K, Mrk, Kp, Vdn vieta (ppr. kūdra) linams merkti, linmarka: Linus veža markõn arba upėn Rk. Šią velėniją reiks į mar̃ką paversti Brs. Mūsų visos markos išdžiūvo, nebežinau kur linus merkti Pln. Rytoj trauksma iš markõs linus, jau gal išmirko Ds. Mūsų markõs (markose) yra daug žuvies Pš. Še, nunešk bulbes nuplauti į mar̃ką Krp. Toj markõj, atsimenu, karosai kaip kultuvės užaugdavo Km. Visa markãlė bjauriausiais žalėsiais aptraukta Lkž. Eik, ištrauk linus iš markãlės, paskuo par daug išmirks Dr. ^ Šlapias, kaip iš markos ištrauktas Tr. Atejo visas kaip iš markõs! Kas par žmonys, kad tiek lyjant siuntė Brs. Aš guliu taip šaltai į lovą, kaip į marką Rg. Baras dėl linų markos (dėl menkniekio) Krkl. 2. Zr mirkomi linai, vieno merkimo linmarkoje linai: Būdavo, po dvi tris markàs linų primerkam Šv. Parnedėl penkias markàs linų išvilkau Sv. Ar didelė tavo šiemet linų markà? Trgn. Šiandien iš ežero trauksime mar̃ką, jau dvi savaitės kaip mirksta Ds. ^ Akmenys[e] art sunku: berniokas šlapias kai markà Trgn. Jau įbridai kur į vandenį, kad kaip markà ateini Žmt. Dobilai šlapi kaip markà Vdk. Perlijo – kaip markà Skp. 3. Q150 merkimas: Jau linų markõs laikas Vl. Prasidėjo markà – prasidėjo šalčiai Vb. 4. sulyti drabužiai ar šiaip kas šlapia, sumirkę: Pakabink mar̃ką čia, greičiau išdžius Brž. Nenumesk markõs, bo supus Brž. | Po dideliam lietui nėr kas i prasideda daryt, visur markà (šlapia, pažliugę) Prng. 5. Kl kiaurai merkiantis lietus: Tokia markà, kas tave čia ir nešė! Kair. Kur tu eisi šiandie, būk namie, mat kokia markà Kair. 6. Erž tvankus karštis: Tokia markà, turbūt greit bus lytaus Grdž. 7. scom. kas vis susišlapinęs, šlapias: Eik tu, mar̃ka, sumirkęs kaip marka! Ds. 8. paspendimas žuvims gaudyti: Tavo markà išardyta Rud. Upėj padariau marką Mrk. 9. prk. minia, daugybė (žmonių): Ans į mar̃ką svieto įeina, t. y. į daugybę J.
2 márka sf. (1) 1. S.Dauk, Kos92, J, Pn, Ds, Brž senovinis šešių skatikų pinigas: Pinigus pasdalijo par pusę, tik liko viena marka BsPII299. Paskutinę marką tur palikti karčemo[je], karčemo[je] JD294. 2. žr. 1 markė 2: Paimk márką už keturias kapeikas Č.

marka sinonimai

Ką reiškia žodis markaduobė? Visi terminai iš raidės M.