pa reikšmė

Kas yra pa? pa- praef. I. veiksmažodžių vediniai su juo žymi: 1. veiksmo kryptį po kuo nors: pakišti, patiesti, palįsti. 2. veiksmo galą: padaryti, pavalgyti, parašyti. 3. tam tikrą laiką (ppr. trumpai) trunkantį veiksmą: pakalbėti, pamiegoti, panešti. 4. veiksmo mažybę: padirbėti, panešėti, pabėgėti. 5. galėjimą, pajėgimą ką atlikti: palėkti, paeiti, pakelti. 6. prastą veiksmo atlikimą: pailginti, pakarštinti. 7. individualios reikšmės veiksmą: pagauti, pakakti. II. daiktavardžių vediniai su juo žymi: 1. vietą, esančią po kuo ar šalia ko: palovis, pastogė, panosė, patvorys, paupys. 2. daiktą, esantį po kuo ar šalia ko: pakojis, paberžis (toks grybas), pagalvis. 3. apytikrį laiką: pavakarys, parytys. III. daiktavardžių, kilusių iš veiksmažodžių, vediniuose: padėtis, pamatas, pačiūžos, pasėlis. IV. būdvardžių vediniuose: parankus, paklusnus, palaidas; (dial.) pageras, pamažas. V. prieveiksmių, kilusių iš vardažodžių, vediniuose: palengva, paeiliui, pamečiui. VI. su ištiktukais: pašmurkšt, pataukšt, pakiukt.
1 pà interj., pã 1. Gs, Skr greito lašėjimo, lašų ar ko kito kritimo, birimo garsui reikšti: Pà pà pà lytus lyja, par sprandą varva Up. Tie velniai parsigando, akys išsprogusios, ašaros tik byra – pà pà pà Jrb. Pà pà pà kremta obūliai, nereik nė purtinti Krš. Kap trenkė, tai šukės tik pà pà pà Vv. 2. greitai kalbai, plepėjimui nusakyti: Kitas pà pà pà pà išvapa visus nebūtus daiktus Vl. 3. ritmiškam mušimo, dūžių garsui nusakyti: Pà, pà, pà palengva kulia su spragilais Grd. Du kad kūlėpūpt, pūpt, trinstankiau: pà, pà, pà Pj. Širdis muša muša pà, pà, pà Grd. 4. Lnkv, Skr vk. pabučiuok: Adoliuk, pã tėtę! Srv. Pà dėdei į ranką, gausi pyragą Gs.
2 pà conj. tarp dviejų tų pačių žodžių ar pasakymų, rodant dažną kartojimą: Susėdę aplink stalą, pasistatę butelį, sveiks pa sveiks – stikleliais sveikinasi Žem. Tiktai pro tas duris taukš pa taukš Slnt. Ka tu visur par daug kišies: antys pa antys, vištos pa vištos Jrb. Aš jam tik šmikšt pa šmikšt [botagu], o jis man tik kada ne kada bumbt [bezmėnu] Sb. Kas tu man pa kas tu man! – ir prasidėjo muštynės Sb. Ilgai vakaroji, o rytoj bus Jonai pa Jonai (reiks ilgai kelti iš miego) Jrb. Kakarykū pa kakarykū vis tą patį gieda Kv. Šneideris pa šneideris jai išvien Skr. Ji tik tai pa tai – ir nieko nepasako NdŽ. Jis vis taigi pa taigi NdŽ.
3 pà prt. patvirtinimui reikšti (ppr. atsakant vietoje viso veiksmažodžio su priešdėliu pa-): Ar jau pavalgei? – Pà Sb. A pašėrei gyvolius? – Pa Skd. Ar padėjai lopetą? – Pa Krtn. Ar pažįsti tą žmogų? – Pa OsG163. A jau pa (pavalgei)? – Pa, pa! Skd. A paėdei? – Jau zars (greit) pa KlvrŽ. Jau Rūtelė pavėluos į mokyklą, pà! Pln.
4 pà imper. žr. 2 pala: Pà, pà, neskubėk! Škn.

pa sinonimai

pa junginiai

  • Pa de Kalė (departamentas), Šiaurė-Pa de Kalė
Ką reiškia žodis pa[v]andenie? Visi terminai iš raidės P.