pasotinti reikšmė

Kas yra pasotinti? pasótinti tr. 1. MP123, SD190, Q164, R, MŽ, Sut, N, K, M, Amb, Š, LL155, NdŽ, KŽ pamaitinti iki soties: Kas jąsias pasotins? J. Stalą padengė visokių valgymų ir gėrimų, ko tik ano širdis troško, viskuo buvo pasotintas DS141-142(Šmk). Kad alkaną dainomis pasotint galėčiau, versčiau dainas į duoną ir juos papenėčiau V.Kudir. Alkstančius visus pasotin Mž170. Kur imsim duoną toje pūščioje, idant juos pasotintumbime? VlnE95. Pasótino didę minią vienu ėdesiu DP138. Ir valgė visi, ir pasotinti buvo BtMt14,20. Nesotus, nepasotinamas SD178. Jis mane pasotino kartumu ir metyle pagirdė BBRd3,15. Nepasótintinas K. Pulką šunų laikydamas, nei vieno nepasotysi LTR(Srj). ^ Nepasótinamas kaip ubago paršelis Pln. Pasótins Dievas ir mažu kąsneliu Mrj. Duok, Dievas vienu kąsneliu pasótins Grv. Dieve pasotink! (pasveikinimas, radus valgančius) Kos133. | refl. Ch5Moz8,10, Sut, N, K, LL100, NdŽ, KŽ: Pavalgė mėsos su duona, pasisótino ir vėl nuėjo mėšlo mėžt Skrb. Tai pasivalgysim, tai pasisotinsim! – šaukė jis drykčiodamas rš. Iš tų burokų ravėsenos pasisótinai (prisigėrei) dulkių Vgr. | prk.: Neduosiu valgyt: ilgai miegojai – miegu pasisótinai Skr. Kitų bėdom pasisótinęs [genys] sugrįžęs gūžton BM52(Skp). Jis keiksmais tiesiog pasisótina Dkš. ^ Kąsniu duonos žmogus pasisotina, o laime ir džiaugsmu – niekados LTR(Srd). Pelė grūdu pasisotina TŽIII378. 2. prk. patenkinti (norą): Molynūse lytus žmonis greit pasótina Krš. Mažai i mažai lytaus – nepasótinami žmonys Krš. Nepasótinami šių laikų žmonys: tik groba, tik plėša Rdn. Jam gali duoti kiek nori – niekad nebus galo: nepasótinamas kaip kiauras maišas Jnš. Esam pasótinti linksmybėms Trš. Ji apimta nepasotinamo troškimo gyventi, jausti nuostabų pasaulio grožį rš. Dar liko nepasotintas troškimas žinių ir mokslo J.Marcin. Ir čia seserys paliko nepasótintos, ba jų noras neišsipildė BM85(Brž). Godi ir nepasotinti gentys mirusiojo vyskupo tujaus jo visais turtais pasidalijo M.Valanč. Ir aš rykausiu ir pasotinsiu tą troškulį, kurs žudo amžinai Vd. Kol prisiverksiu iki davaliai, ir pasotinsiu savo širdelę (d.) Krč. Dosnią ranką kaip atveri, tada visi esame pasotinti Mž239. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, nesa šitie bus pasótinti DP532. O vienok anys iš to savo dūšią nepasotins BBEz7,19. ^ Žmogaus širdis nepasótinama PnmA. | refl.: Jei pasisótinai (palaikei, kiek norėjai), duok vaikuo [žaislą] Krš. \ sotinti; atsotinti; įsotinti; pasotinti; persotinti; prisotinti

pasotinti sinonimai

pasotinti antonimai

Ką reiškia žodis pasotus? Visi terminai iš raidės P.