pažeminimas reikšmė

Kas yra pažeminimas? pažẽminimas sm. (1) Rtr; L → 1 pažeminti: 1. NdŽ Prieš [Daugų] ežero vandens pažeminimą pakraščiai buvo siauri, apaugę juodalksniais, gluosniais, pasitaikydavo apynių, kamštinių skirpstų sp. Įmonių užteršti nuleidžiamieji vandenys, ežerų vandens lygio pažeminimas arba kitokia žalinga žmogaus įtaka, laiku nesustabdyta, gali padaryti ežerui nepataisomą žalą sp. 2. Pažẽminimas į eilinius NdŽ. 3. Garso paaukštinimas arba pažeminimas pustoniu arba tonu LTEI174. Pagal pakėlimą ar pažeminimą, tariant atskiras sakinio dalis, galima suskirstyti sakinius į intonacinius vienetus – sintagmas rš. 4. R99, MŽ129, Sut, N, M, LL164,266, NdŽ, KŽ Ji norėjo, kad tuojau pat prasivertų žemė ir prarytų ją su visa gėda ir pažeminimu J.Avyž. Kentėti pažẽminimus DŽ1. Jis viską nukenčia, visus pažẽminimus Jrb. Dorovinis pažeminimas – tai kito žmogaus vertingumo menkinimas ar nepripažinimas, reiškiamas įvairiomis formomis: įžeidimu, patyčiomis, šmeižimu rš. Ir Grėtė vėl jaučia, jeigu tik jinai ką nors pasakys, tai bus didelis savęs pažeminimas I.Simon. Taigi, čia nebuvo jokia garbė, bet buvo bjaurus moters pažeminimas Blv. Už vardą Jezaus tura su noru pakelti visokius pažeminimus M.Valanč. Babilono nelaisvės priminimas turėjo būti didesnis pažeminimas žydams SkvApD7,43(komentarai). | refl. H172, R, R99,126, MŽ, MŽ129,166, Sut, N, KŽ: Kas duoda arielką [per laidotuves], tai pasižẽminimas buvo DrskŽ. Kurs bagotas yra, tegiriasi savo pasižeminimo CII146. Tesi prasiradimų manų išnaikinimu, geidulių ir gėrių išrovimu, meilės ir kantrybės, pasižeminimo ir paklusnumo padaugsinimu DK174. Jaunieji, paduoti būkiat seniemusiems ir parodykiat tame pasižeminimą Vln44. Kožnas giliu pasižeminimu savo kaltybę pajuto Ns1840,1. \ žeminimas; įžeminimas; nužeminimas; pažeminimas; sužeminimas

pažeminimas sinonimai

pažeminimas antonimai

pažeminimas junginiai

  • pareigų pažeminimas
  • pareigų pažeminimas
Ką reiškia žodis pažeminis? Visi terminai iš raidės P.