plerpti reikšmė

Kas yra plerpti? pler̃pti, -ia, -ė 1. intr. išduoti aštrų, erzinantį, monotonišką garsą, parpti, terkšti, burgzti, birbti: Ratelis išdveręs pler̃pa, t. y. balsą išduoda J. Nuščiuvo plerpiančių tvankių dirbtuvių šniokštimas įžūlus B.Sruog. Neverpk su tuo kalvaratu, ka ans teip pler̃pa KlvrŽ. Nesuvaržytos gardys pler̃pa važiuojant, tarška Šts. Matociklas pler̃pia Rk. Mašina pler̃pė pler̃pė visą naktį Kt. Lėktuvas pler̃pia Ėr. Langinės plerpa priš atdrėkį Šts. ║ burzgiant važiuoti: Vis pler̃pia su ta mašinėle Slm. Andrė pler̃pa į Kvėdarną Šn. Pler̃pa matociklai keliais Šv. 2. tr. prastai griežti, dūduoti: Muzikantai ėmė pūsti dūdas net pritūpdami, kad net dūdos ėmė plerpti LzP. Fisharmonija vis garsiau ir garsiau plerpia P.Cvir. Pler̃pia kaip terškėlė Ds. Tavo birbynė tiktai pler̃pia Pžrl. Armonika jau visai paseno: balsai tik pler̃pa, kaip kokia plerpynė NmŠ. 3. intr. dusliai skambėti, barškėti: Varpas, matyti, skilęs, kad pler̃pia Vb. Puodas kiauras pler̃pia Jž. 4. tr., intr. menk. plepėti, pliurpti, tauškėti:boba pler̃pia, neklausyk J. Eik jau eik: ką čia plerpì niekus! Jnš. Plerpi plerpi, o paskiau bus ir pačiai gėda Slk. Ar tu čia ilgai pler̃psi? Ilg. Ko čia plerpì tokius nėkus Vkš. Aš ne tokia, kad apie mane bobos pler̃pt Dkk. 5. intr. knarkti: Jonas labai miegodamas pler̃pia Všn. ║ knarkiant miegoti: Pler̃pė lig dienai i da neišsimiegojęs Plm. 6. intr. Alz menk. išduoti šliurpiamą garsą srebiant: Ko valgydamas teip plerpì, net bjauru klausytis! Ps. ║ tr. godžiai srėbti, šliurpti: Žmogus atsisėdęs kad plerpia supę, tai plerpia Sml. 7. intr. Kos50 prunkšti, šnirpšti: Tas arklys labai pler̃pia, matyt, ko baidosi Vb. Takutis, net lūpas papūsdamas, knarkė, o jo nosis irgi plerpė lyg kokia klarneta rš. Ko ta tavo nosis taip pler̃pa? Slnt. 8. intr. kurkti, kvarkti (apie antis, žąsis): Pylės pler̃pa Klp. Žąsys ir antys išgąstaudamos gageno ir plerpė rš. ║ terkšti (apie paukštį): Genys, malata, snapą į drevę įkišęs, pler̃pia, t. y. terškia J. \ plerpti; išplerpti; nuplerpti; paplerpti; parplerpti; priplerpti; suplerpti; užplerpti

plerpti sinonimai

Ką reiškia žodis plerpukas? Visi terminai iš raidės P.