rinkinys reikšmė

Kas yra rinkinys? 1 rinkinỹs sm. (3b) 1. LL317, DŽ kas surinkta, kolekcija: Visi to rinkinio eilėraščiai parašyti karo meto motyvais V.Myk-Put. Įdomu būtų gauti Jurbarko apylinkės vietų vardų rinkinį su kirčiais K.Būg. Jie net nesinaudoja mūsų dainų ir pasakų rinkiniais K.Būg. Sutaisė ir išleido lietuvių kareiviams dainų rinkinėlį J.Jabl. Pirmasis rankraštinių ir spausdintų knygų rinkinys Lietuvoje žinomas iš 1510 m. rš. Raštų rinkinỹs NdŽ. Pašto ženklų rinkinỹs NdŽ. Įstatymų rinkinỹs NdŽ. ║ puokštė: An skobnio stovi rinkinys gėlių rš. ║ pluoštas: Todėl šaltinio skleidžiama šviesa – tai tiesiai poliarizuotų bangų rinkinys rš. 2. DŽ, Trš, Šll raštuotas audinys: Riñkinius kad audė, laisvi buvo stričkiukai Grd. Užsitaiso pati ir audžia riñkinius Stl. Gerus riñkinius neišaudžiau Vn. Tai gražių rinkinių̃ beturinti! Bt. 3. audinio rašto rinkimo įtaisymas: Surinktos, suskaitytos gijos bus rinkiniaĩ J. Rinkinỹs audeklo toks: vienas žiupsnis po tris poras gijų aukštyn, o antras žemyn eina J. Čia mano rinkiniaĩ del mergymės par keturias nytis austi J. 4. audinio raštas: Visų šių audinių rinkiniai būdavo audžiami iš raudonų medvilninių siūlų – žičkų rš. Rinkiniais išmarginti aukštaičių sijonai yra būdingiausi, puošniausi rš. Žičkų rinkėja moka dirbti gražų riñkinį Kos161. 5. kas išrinktas, išsirinktas iš daugelio: Noriu pranešt savo tėvui, kad atsileidęs pagirtų širdies mano rinkinį V.Kudir. 6. DŽ spaustuvėje surinktas tekstas. 7. prasmingas sutartinės tekstas: Keturinė sutartinė turi turėti du tekstus: rinkinį ir pritarinį rš. Riñkinį kaip išmislyji ir rink Vr. Tas, kurs pradeda giesmės [trise] posmus, vadinas rinkinio rinkėjas – rinkėja LTII101(Sab). ║ prk. ilga kalba: Jėgu trokši, gali trokšt (kalbėti), vis tiek nepabaigsi rinkinių̃ Skp.
2 rinkinỹs, -ė̃ adj. (3b) iš raštuoto audinio: Rinkiniaĩ sijonai buvo aprinkiuoti su aksomais Lk.

rinkinys sinonimai

rinkinys junginiai

  • Mikroschemų rinkinys
Ką reiškia žodis rinkinyčia? Visi terminai iš raidės R.