šnerkšti reikšmė

Kas yra šnerkšti? šner̃kšti, -čia (šner̃škia), -tė (šner̃škė Jnš) FrnW, Pd 1. intr. Rtr, NdŽ, KŽ, Brž garsiai pro nosį pūsti orą, šnarpšti, prunkšti: Šner̃kščia jautis pro nosis DŽ. Šner̃kščia par nosis, kad arklys junta vilką J. Einu, gi pakrūmėj kad šner̃kščia, kad šner̃kščia – ne žmogus ten buvo Srv. Vaikas negalia atsigauti, šner̃kšta par nosį Up. Šnerkščia kai dvylis par nosis Sln. | Šnerkš (prunkštaus, juoksis), čežės su mergoms po kerčias [vaikiai] kaip vėžiai terboj Žem. 2. intr. šnypšti, valytis nosį: Vis reikia turėti skepetėlę, į ją šnerkšti (nušnypšti), į ją spjauti TS1899,77(Vaižg). 3. intr. su garsu įtraukti orą pro nosį, šnirpšti: Šnerkšti yra snarglius traukti į save J. 4. intr. KŽ, Alvt, Vrb būti nepatenkintam, pykti: Kaži kas mūsų bernas šner̃kščia, t. y. nešneka, pyksta J. Sesers šner̃kščia kita an kitos, t. y. pykstasi J. Ko tu dabar šnerkštì, snukį susukus, ar aš tau ką darau?! Skr. Ir kaimynai jos nekenčia, kad jijė visuomet šner̃kščia JV20. Šner̃kštė, knerkė ir kyrėjo, pačią tvoti norėjo JD855. | refl. Snt: Šner̃kščiase juodu – nesišneka, ale gyvena Jrb. Tei juodu ir šner̃kštėsi tarpusavy [p]Skr.

Ką reiškia žodis šnerkštimas? Visi terminai iš raidės Š.