suplaukti reikšmė

Kas yra suplaukti? 1 suplaũkti, -ia, sùplaukė intr. 1. susirinkti plaukiant: Stovėjo suplaukę garlaiviai rš. 2. NdŽ subėgti, sutekėti į vieną srovę, į vieną vietą (apie skystį): Ašaros suplaukė jai į akis rš. | prk.: Suplaukė į galvą daugybė atsiminimų rš. 3. prk. sklindant susitelkti: Tie visoki balseliai teip krūvon suplaũkia: tartum kožnas lapelis čilba, kliauga, šaukia A.Baran. 4. visiems plaukiant sulįsti: Sùplaukė žąsys į vandenį J. 5. K prk. daugeliui sueiti, susirinkti, suvažiuoti, suplūsti: Tų žmonių! Rods, visas svietas suplaũkęs! Užv. Liuob privažiuos, iš visur suplaũks, turgai [Luokėje] parvis didžiausiejai Lk. Tiek žmonių sùplaukė an tą Kauną! Ėr. Debesys debesių žmonių buvo suplaũkę to akmeno dabot Vdš. Suplaukė daugybė svieto LTR(Mrj). Tai sùplaukė svieto int Vienuolio laidotuves! Dbk. Nesitikėjau, kad į skaitytojų konferenciją suplauks tiek žmonių rš. 6. būti surinktam, gautam (apie lėšas): Suplaũkusios lėšos (iš visur surinkti, įmokėti pinigai) NdŽ. \ plaukti; antplaukti; apiplaukti; atplaukti; daplaukti; įplaukti; išplaukti; nuplaukti; paplaukti; parplaukti; perplaukti; praplaukti; priplaukti; razplaukti; suplaukti; užplaukti
2 supláukti intr., suplaũkti, -ia, sùplaukė 1. R, N išplaukėti: Gražiai supláukęs vasarojus Lnkv. Rugiai suplaukia MŽ. Gegužės mėnesį rugiai suplaukia ir nebetinka pašarui rš. 2. Gmž, Zr susprogti, išsprogti (apie medžius): Atšils, medžiai tuoj suplaũks Dkšt. | Par dvejus metus ir vėl kaip nendrės alksniokai sùplaukė (greitai užaugo) Trgn. \ plaukti; išplaukti; suplaukti

suplaukti sinonimai

Ką reiškia žodis suplaukyti? Visi terminai iš raidės S.