susiūti reikšmė

Kas yra susiūti? susiū́ti, sùsiuva (susiū̃na), susiùvo (sùsiuvė) tr. K, Š, Rtr, NdŽ; SD460, Q655, Sut, LL328 1. DŽ1 siūlais sutvirtinti: Parirusią rankovę susiū́k J. Padraskėm ir susiuvėm Btrm. Plyšęs suplyšęs, rankovė susiū́ta baltais siūlais Klt. Prastai sùsiuvė – par siūles prairo Rz. Ras bemiegtant, ras besusiū́tus, kol išpainios (tokios išdaigos) Lk. Tai kad gerai susiūta – kur žvirblio galva, kur mašalo žarna (iron.) LTR(Grk). | Darė blogai operaciją, nesusiùvo tą [pilvo] plėvę Šl. Susiùvo tą vietą, sukibo tę viskas i tuo užgijo Jrb. Kiaušu susiū́tu vaikščioja – va tau i inžinierius! Klt. ^ Sulopyta, susiūta, i adatos nebūta (margas gyvulys) Klt. Be adatos susiūta, be peilio išardyta (pirštinė) Pnd. Ne drabužis, bet susiū́tas, ne medis, bet lapuotas, ne žmogus, bet viską pasako (knyga) Krg. | refl. tr.: Šiaudų pynę nuspyniau, susisiuvaũ kadokes Klt. ║ siuvant padaryti (siūlę): Siūlė gražiai susiū́ta Pb. Meistras anam davė susiū́ti kelnių šonines siūles Vkš. Susiū́k tą siūlę už adatos, ne teip greit iširs Pc. ║ Jrb siuvant pakenkti, pagadinti: Ant manęs siuvi – tai protą susiū́si Mrj. Neduok rūbo siūt ant savęs – atmintį susius Ds. 2. žr. pasiūti 1: Sermėga iš skiaučių susiūta S.Dauk. Taip jisai susiuvo [batus] negražiai, kad jam pačiam negražu buvo žiūrėt LTR(Ldvn). | refl. tr.: Susìsiuvi ką do? Klt. 3. DŽ1 siuvant sunaudoti: Visus kailius į kailinius susiuvo Šl. Liko palukių, tai ir tas tarbukėm susiùvo – jo ir ašaka nepragaiš! Pv. 4. Pb susukus užsiūti: Įsnaują susiū́davo kiaulio Klt. Su peiliu supjaustydavai [taukus], suminkydavai, druskos įdėdavai, pipirų ir susiū́davai į plėvę Kv. Susiū̃na taukus, musios kad nesėst Dv. 5. A1884,150, BŽ35 apdaryti (knygą), įrišti. 6. lipdant padaryti (ppr. korius): Kaip tuos korius [bitės] susiū́davo, tai nėsu mačius Mšk. 7. refl. prk. juok. susidraugauti, susinešti: Matai, ir susisiùvo Marė su Andrium kaip šuva su šiaučium Prn. 8. prk. nugalėti, sutriuškinti: Tai ir sùsiuvė vokiečius! Lp. ◊ juõką susiū́ti iškrėsti pokštą: Mes kap kada tai sùsiuvam juõką kokį Lp. \ siūti; antsiūti; apsiūti; atsiūti; dasiūti; įsiūti; paįsiūti; išsiūti; nusiūti; pasiūti; papasiūti; persiūti; prasiūti; prisiūti; susiūti; pasusiūti; užsiūti

susiūti sinonimai

susiūti antonimai

Ką reiškia žodis susiūturioti? Visi terminai iš raidės S.