ėdimas reikšmė

Kas yra ėdimas? ėdìmas sm. (2), ė́dimas (1) → ėsti: 1. Įmečiau dobilų, tai ėdìmas kiaulių – čiauška, tik čiauška Kp. Ne tiek to ėdìmo, kiek pribarstymo Grž. Ant ėdimo tas arklys geras Grž. 2. Tų vyrų ė́dimas begaliniskame taip ir išsmuko (išalko)! Grg. Ant ė́dimo ir ant liežuvio ans yra visų pirmasis Vvr. Linksmumas pasaulio yra ižg dargumo ir ižg niekumo, ižg ėdimo, ižg gėrimo DP213. 3. Jam tik ėdìmas rūpi, o dirbt nė už skatiką Gs. Kap in ėdìmą, tai geresnio vyro nereikia Rdm. Kada tu paėsi tokiu ėdimù! Grž. 4. Iš balės tų uodų ėdìmas Grž. O ė́dimas tų blakių – visą naktį nedavė akių sudėti Vvr. 5. → ėsti 6: Ka peršėjimas, ka ėdìmas [užpylus jodo ant žaizdos]! Gs. Tų dūmų baisiausias akių ė́dimas Grg. 6. → ėsti 7: Baisiausias krūtinės ėdimas nuo tos žalios duonos Rdm. ║ Par visą naktį negalėsiu miegoti, o ė́dimas koks rankų Dov. Toks ė́dimas šėtoniškas, ka negal tverties Pln. Par galvos ė́dimą nupliko galva Šts. Atmintis paseka dėl galvos ė́dimo Šts. 7. → ėsti 10: Tokis gruodas tik apavo ėdìmas Rdm. 8. Q170 → ėsti 11: Kasdien vis tas ėdìmas – kurgi bus žmogui sveikata! Jnšk. 9. Pmp, Lž, Vrn kas ėdama, ėdesys, pašaras: O čia aviai ėdìmas geras Rod. Yr da ėdìmo gyvulėliam Jnšk. Nebegauna musės ėdìmo, tai ir lenda int žmogų Ds. Krūvą kerpių kad privertė – karvėm bus ėdìmo Pc. Jau baigia karvės tą ėdìmą Gs. Šuva laka ėdìmą Pn. Jau paskutiniai valgymai ir arkliui ėdìmai, eik iš šito dvaro Prng. 10. valgis: Aš par dieną neužbūsu tokiu ė́dimu Vž. Užkandinė[je] gerąs, perkąs ė́dimų visokių Krš. Ė́dimas brangus Lkv. ◊ galvõs ėdìmas rūpestis: Manai, kas – tik galvõs ėdìmas Gs. \ ėdimas; apėdimas; atėdimas; išėdimas; nuėdimas; paėdimas; persiėdimas; priėdimas; suėdimas; užėdimas

Ką reiškia žodis ėdinimas? Visi terminai iš raidės Ė.