statinys reikšmė

Kas yra statinys? 1 statinỹs sm. (3b) NdŽ, KŽ 1. N, K, KII9, J.Jabl, BŽ607, DŽ, Rs, Zp, Šn, Krn, Krok, Nmj, Al, Kls, Gdr nugenėta šaka statinei tvorai tverti, žiogris: Jis statiniaĩs išpynė tvorą Brž. Praskirti statiniaĩ, paršai lenda sodan On. Statiniaĩ plonukai, iš eglinių šakų Dbč. Jūs tvora statiniaĩs tverta Sem. Statinių̃ tvora senobinė – iš eglių, lazdynų Ldk. Visą kluoną užtvėrėm statinių̃ tvora Čk. Par statinių̃ tvorą nė vištos neišlenda Lnkv. Kas moka gražiai tvert, statinių tvora gražiai atrodo Užg. Paėmęs stãtinį išvanosiu šonus Alv. Kirvučius meta šaltis, kad pyška statiniaĩ nuo šalčio JII131. Statiniai, kirsti pabaigoje vasario mėn., į trejus metus jau buvo visiškai supuvę A1884,57. Laibų statiniùkų tvora Ėr. | Akis bado smailūs geležinių tvorų statiniai rš. ^ Sulinkęs kaip statinys LMD(Prn). Ko stovi kaip stãtinį prarijęs (nesusilenki, pastiręs)? Ds. Ar tu stãtinį prarijai, kad susilenkt negali?! Plm. Jis čia stov lyg koks statinỹs (nevikrus, nerangus) KI310. Jis elgiasi (laikosi) lyg koks statinỹs KI10. ║ žagaras pražulniai tvorai tverti: Statinių̃ t[v]ora LKAI64(Slnt, Krtn). ║ kuolas, mietas: Įkalk statinį giliai, kitaip karvė priėjus ir išvers Plk. Statinių̃ tvora LKAI63(Krkn, Al). ║ Grd lentelė tvorai tverti: Aptversiu darželį statinių̃ t[v]ora Trg. Statinių̃ tvora LKAI60(Srj, Ndz, Rud). 2. MŽ450, Š, LKAI61(Kv) žr. statiniai 1: Šiemet, jei gausim girioj daug šakų, pinsim apie sodą stãtinį Mrj. I kaip anos galėjo išlįsti par tokį tankį stãtinį! Šv. ^ Rugiai kaip statinỹs (tankus) Vvr. ║ LKAI64(Trk) pražulni žagarų tvora.stačių medžių, kuolų tvora: Griovio lauko pašalys buvo užtvertas statiniu ąžuolo atbulų mietų, pri kits kito sudurtų S.Dauk. Ir taip neprietelius, prisiartinęs pri tokios pilies, turėjo visu pirma, jotas ar pėsčias, šokdamas per statinį, už augumą aukštesnį, pasimauti ant galų mietų S.Dauk. Kitą kartą iškasdavę gilias vilkduobes, kraštus medžio statiniais išstatydavai Sln. ║ LKAI60(Stl) lentelių tvora. 3. Lnkv, Žr, Rt, Trš žr. statinėlis 1. 4. LKAI127(Klt) žr. statinėlis 2. 5. LKAI126(Klt) verpiamojo ratelio šlaunis. 6. N, NdŽ volė statinei užkimšti. 7. Brs tiesus, nesulenkiamas peilis: Riek su tuo stãtiniu KlvrŽ.
2 statinỹs sm. (3b) 1. guba: Dešim pėdų statinỹs, o šeši statiniaĩ tai jau kapa Pls. Stãtinį kitu pėdu apdengia, kad neaplyt Pls. Statinùkuos po keturis pėdus [sustatyti linai] Rod. 2. Rtr, DŽ, GTŽ kas pastatyta, pastatas; kas įrengta, įrenginys, įtaisinys: Visa, kas pastatyta žmonių materialinėms ir kultūrinėms reikmėms tenkinti, vadinama statiniais rš. Tokius statinius (piramides) galėjo palikti tik pūslėtos akmenskaldžių rankos E.Miež. Maumedžių mediena vartojama hidrotechniniams ir požeminiams statiniams rš. Bėgių kelias ir visi jo statiniai ir įtaisai VĮ. 3. ms. stalas: Sustačiau statinį, surenčiau rentinį, pabėriau biručius, sušaukiau tikučius (stalas, dubuo, šaukštai, valgytojai) LMD(Sln). Pastatė statinį, pakratė kratinį, pašaukė kuosaičius Lg. 4. LL201, NdŽ pastatyta suma, statymas (lošiant).
3 statinỹs, -ė̃ smob. (3b), statìnis, -ė (2) 1. KII31, KII210 nerangus, negrabus žmogus: Nesuoranga, statinỹs KII260. Jis elgiasi (laikosi) lyg koks statìnis KI10. 2. šiurkštus žmogus, stačiokas: Didelis statìnis buvo, aštrus buvo žmonims Erž. Mes tokie statìniai jau esam Trš. Ans toks statinỹs buvo, i gan KlvrŽ.

statinys sinonimai

statinys junginiai

  • jūros gręžinio statinys
  • jūros gręžinio statinys
  • Barakas (statinys), Inžinerinis statinys
Ką reiškia žodis statinystė? Visi terminai iš raidės S.