suskliausti reikšmė

Kas yra suskliausti? 1 suskliaũsti, suskliaũčia, sùskliautė tr. 1. J.Jabl, Rtr, NdŽ padaryti skliautą: Sùskliautė salės lubas DŽ1. Turi sienas iš mūro padirbti, lubas riestas suskliausti S.Dauk. ║ padaryti skliautuotą: Suskliautę trobelę iš uolų skeliaudrų, eskimai plyšius užkamšo samanomis rš. 2. BŽ515, Z.Žem, Rtr, NdŽ paimti į skliaustus: Suskliaũsti žodį DŽ1. Tekste suskliaustieji skaičiai ženklina paveikslų numerius rš. Šnibždimieji, vos begirdimi garsai dar suskliaučiami rš. 3. R272, MŽ365, G109, NdŽ, DŽ1 suglausti (ausis): Arklys ausis suskliautęs B961. Arklys suskliaučia ausis ir prunkščia Lp. Kumelės, taip pat susirietusios į kuprą, ausis suskliautusios prieš vėją, vos valioja ištempti vagą Žem. Du zuikiu auseles suskliautę stova LTR(Mžk). | refl. tr.: Glūda eina anuodu ašvieniu du, t. y. susiglaudę, ausis susiskliaũtę JI448. ║ refl. suglaudus ausis, budriai stebėti (apie pavojų jaučiantį arklį): Ė piktas arklys: susiskliaũtęs kap kąst Ml. Anas (arklys) nekąs, tik tep susiskliautęs Dglš. 4. Užv sudėti, sulankstyti, kad mažiau užimtų vietos nevartojamas: Mestuvai buvo suskliaũtamys Štk. Skėčių negalima laikyti suskliaustų ne tik šlapių, bet ir drėgnų rš. Suskliausta lova Šts. Padėjo sidabrinius puodelius ir mažas mėlynas lėkštutes ant suskliaučiamo stalo rš. 5. suartinti, nepaliekant tarpų, suspausti: Jis išsižergia ir suskliaũčia kojas šokdamas J. Skarelė, suskliausta po kaklu kūdikio, vadinas parklastas J. Tie medeliai, apgenėti pavasarį, daug geresniai ir veikesniai suskliaut ūksmę S.Dauk. | refl. tr., intr. G113, BŽ525, Gmž, Šts: Susiskliausk jupinčių, kad nebūtų šalta J. Ties keleivių galvoms kabojo tirštai susiskliautusios medžių šakos Mš. Direktorės plonos lūpos susiskliautė kietai V.Bub. Lapeliai lanketėti, naktį susiskliautantys P. | prk.: Susiskliaũtęs (liesas) kiaulis Ds. 6. sutelkti, suburti: 10000 jočių į rindą suskliautęs, stojo į kovą S.Dauk. | refl.: Į būrį susiskliautė, taisydamos tą pačią dieną grįžti S.Dauk. ◊ ausìs suskliaũsti išsigąsti: Paršas subildėjo – visi ausìs sùskliautė Trk. Bijodamys vienok artie Trakūse gyvenančio didžio kunegaikščio, ausis suskliautę tylėjo M.Valanč. Suskliautęs ausis muko šalin M. \ skliausti; apskliausti; atskliausti; įskliausti; išskliausti; nuskliausti; paskliausti; priskliausti; suskliausti; užskliausti
2 suskliaũsti, suskliaũdžia, sùskliaudė NdŽ 1. žr. 1 suskliausti 3: Arklys sùskliaudė auses Krž. Kiškis, ausis suskliaudęs, nurūko į mišką Tl. ^ Tylia kai kiaulė, ausis suskliaũdus (nesipriešina) Rs. 2. žr. 1 suskliausti 5: Kriauna dėbtelia iš paniūrų ir suskliaudžia kortas saujoje V.Bub. | refl.: Aukštas jovaras susiskliaudęs rš. | prk.: Susiskliaũdus (sulysusi) gi tu, vaikeli, visai Stk. ◊ ausìs suskliaũdus 1. su baime, neramiai: Kovą (kovo mėn.) praleidome ausis suskliaudę, užgniaužę kvapą rš. 2. atidžiai (klausytis): Patiks, patiks – klausysimės ausis suskliaudę rš. ausìs suskliaũsti išsigandus suklusti: Ko sùskliaudei ausìs kaip zuikis?! Šll. \ skliausti; apskliausti; nuskliausti; paskliausti; priskliausti; suskliausti; užsiskliausti

suskliausti sinonimai

Ką reiškia žodis suskliaustinis? Visi terminai iš raidės S.