linas reikšmė

Kas yra linas? lìnas sm. ppr. pl. (4) 1. SD131, K bot. pluoštinis ir aliejinis augalas (Linum): Linai auginami Lietuvoje nuo senų laikų sp. Ilgūnėliai linai ir striukūnėliai Grž. Miško būtė[je] linų nesėk Trš. Linai kaip rūta žaliavo rš. Kap giria linaĩ (dideli, gražūs) Zt. Mūsų linai iš mažų išbėgo, bet didžių nepavijo (vidutiniški) MŽ. Ar aš nesakiau tavie, mergelė: neik par linų laukelį JD179. Reikėtų jau ir linai pradėt rauti J.Jabl. Baltų linelių daugiau nerausiu, plonų drobelių daugiau neausiu TDrIV24(Sn). Linučius roviau, rankas mazgojau Niem26. Oi tu line linelėli, tu stovėjai pakelėje (d.) Čb. Jei šienas pūva (jei lietinga vasara), linai iš dirvos griūva (gerai auga) Ėr. Linus biržija žabais, kad būtų nežolėti LTR(Ds). Linas liną gaudė, reti teužaugo, išgedo Ggr. Lìno ir metai (geri metai linams augti) Ds. Su linaĩs da yra čėso (dar spėsime pasėti linus) Klvr. Miežiai buvo išplūdę (paraštėje išplaukę) ir linai galvas gavę BB2Moz9,31. Linai tada ir miežiai buvo pamušti: miežiai nes buvo varpose, o linai raže Ch2Moz9,31. Mūsų vakar linùs klojo Ėr. Pakalnėj prie upelio gelsvi linai pakloti S.Nėr. Linai skleistiniai Als. Klotinių linų̃ daug prastesnis pluoštas Rz. Linus jau suėmėm Grž. Jau linaĩ reikia vežt jaujon džiovint Pnd. Linus kula iš pėdų su kuziu, pasiklojus – su spragilu Ggr. Linus braukti, rauti, šukuoti, verpti, įmerkti, išmerkti, pakratyt, parinkti, minti, išdžiovyti B. Einu į atminas linų̃ J. Par linų mynę iš duobos pakilo ugnelė, sudegė ir rejos, ir stoginės Skd. Linaĩ krito par mintuvus – ne kokie nebuvo (prasti) Šts. Linai iš po mintuvų (su spaliais, dar neišbraukti) Brs. Vandeny stovia lìnas prigėręs Slm. Žliugini linaĩ, šlapi J. Lino (linų apdirbimo) darbas labai brangus LTR(Ds). Linų šiaudeliai (stiebeliai be galvenų) rš. Linų galvenos Vl. | prk.: Akys žydro lino (lino žiedo spalvos) man šypsojosi pro langą S.Nėr. Akys – tai lino žiedas (žydros) Kt. ^ Gyvenu kap linas, baloj mirkdamas (prastai gyvenu) KrvP(Rtn). Du metus žmogus išgulėjo kap linas (išsirgo, iškentėjo) Ss. Per Užgavėnes šeimyna važiuoja pasivažinėti, ir, jei yra užtektinai sniego, tai reiškia, kad linai gerai augs; nuo to pasakymas – „važiuoti linų tęsti“ rš. ║ šių augalų pluoštas: Grįžtė linų SD90. Mano seselės darbininkėlės, linelių verpėjėlės, drobelių audėjėlės JD275. Linas gulėdamas auksu virsta (pasidaro labai geras) LTR(Ds). Guli linas – suguli šilką (pasidaro švelnus), guli vilna – suguli vilką M. Kuo ilgiau guli linas, tai gražesnis Ad. Linų̃ kuodelis Dv. Linám čienia gera Ds. Kad linai būtų geltoni, reikia sėjant kept pautienę Lp. Baltas vindaitis, šviesi linaičiai KlvD296. Geri miltai mokin kepėją, geri linai – verpėją Sch89. Tebėr jaučiai veršiuos, žirgai kumeliuose, tebėr mano plonos drobės baltuose linuose LTR(Šl). Ji verpė gelsvus linužiùs LB55. Jie linų prekybą varo, linų prekyba verčiasi J.Jabl. Kai lino (lininių ataudų) bus maža, kanape apseisiu Ds. Plaukai geltoni kaip linas rš. Minkšta šluota kap linùkas Arm. | Palūžusios nendrės nedalauš, o rūkstančio lino (dagčio) neužgesys BtMt12,20. | prk.: Priseki vainiką ant lino (lino spalvos) kasų S.Nėr. Rasos veidą tau prausia, lino plaukus vėjelis šukuoja V.Myk-Put. ^ Lino širdis, taukų drabužis (žvakė) LTR(Rk). Kiaulė švino, uodega lino (adata ir siūlas) LTR. ◊ gegužė̃s (kìškio Rm; LBŽ) linaĩ bot. gegužlinis (Polytrichum commune): Vagos krantuose kiminai ir gegužės linai vandens neardomi auga ir netrunka iš šonų susišlieti ir sudaryti vagai „lubas“ rš. lìno (linų̃) kančià ((mūkà) linų apdirbimo darbai: Linų̃ kañčią baigėm (baigėme pasakoti apie linų apdirbimo darbus) Ps. Tas žmogus sako [velniui]: „Galėsi [mane] imtie, ale da turi iškentėt lino mūką“ (pasiversti sėmeniu, išdygti linu ir pereiti per visus linų apdirbimo darbus) BsPIV59. Nė velnias negali lino mūkos iškentėti PPr287. lìno mū̃ką iškentė́ti patirti daug kančių, vargų: Jau ji lìno mū̃ką iškentė́jo Skr. 2. lininis audeklas, drobė: Per liną gyvatė kirsti negali Pn. O vaiskai … ėjo paskui jį ant baltų žirgų, apvilkti linais plonais, baltais ir čystais BtApr19,14. pelė̃s linaĩ bot. linlapis (Thesium): Pelės linų ar neturi pasrinkus? Trgn. varlė̃s linaĩ bot. 1. Šts tokia pelkių žolė, vikšris (Juncus). 2. žr. pelės linai: Rastum nuo kaulo kelsis: ir sėmenim, ir varlės linais šutinau – nepratrūksta, nors ką Trgn.

linas sinonimai

linas junginiai

  • Antanas Linas, Linas Adomaitis, Linas Agro, Linas Antanas Linkevičius, Linas Bieliauskas, Linas Bielskis, Linas Dargevičius, Linas Jonauskas, Linas Juknevičius, Linas Kleiza, Linas Neverauskas, Linas Sabaliauskas, Linas Šalkus, Sėjamasis linas, Šventasis Linas
Ką reiškia žodis linauti? Visi terminai iš raidės L.