nujoti reikšmė

Kas yra nujoti? nujóti 1. intr., tr. raitam nuvykti, nukeliauti: Nujojau, nujojau, pas jauną mergelę nujojau JV1040. Nesirūpink, bėrasis žirgeli, aš nujosiu pas tėvelį, pas tėvelį į dvarelį, stainė[j] pastatysiu StnD29. Ans nujójo pirmąją kartelę mergintis J. Dar nenujojau į pusę kelio, pražvingo bėras žirgelis KlvD56. ^ Tai neaštrus peilisboba į Rygą nujotų! Pg. | Nuvargęs, sako, it laumės nujotas S.Dauk. | refl.: Aš nusijočiau į tą kiemelį, kur aug mano mergelė N41. Pasibalnojau bėrą žirgelį, aš nusijojau į jaunimėlį JD913. Aš nusijočiau į tą kiemužėlį, į tą kiemelį, kur daug mergužėlių JV456. Būs nusijóti su arkliu i plėskę nusinešti [į pievas] Grg. | Aš nusijočiau bėrus žirgelius, aš nuganyčiau žalią žolelę JD1238. 2. refl. nusidaužyti, nusitrankyti: Nusijojai kaip nakabis, per naktis besidaužydamas Sd. | Nusijojo su vaikiais Šts. | Nusijoju (bejodamas prasitrinu odą) SD230. 3. tr. prk. nuveikti, nugalėti: Liga apsėda žmogų ir nujó[ja] Šts. Bobos pamokė, kaip drugį nujoti galima, ir nujojau Šts. Menkasis esi visumet nujójamas Šts. 4. tr. prk. nugabenti, nukišti, nudėti: Jisai šakę nujojo Krkl. Kur tu viedrą nujojai? Rm. O kur pirštines nujójai, kad grynom rankom vaikščioji? Mrc. Nenujok mano laikraščio Ktk. Peilius tai amžinai nujoja ir nujoja nuo stalo Srv. Kur tu nujójai botagą? Šn. Nenujók adatą: paskuo nebgalės berasti Lk. Tik jau pasidėk ką čia, tujau vaikai būs kur nujoję Vvr. 5. tr. prk. nuplėšti; nulaužti, nusukti: Neseniai pasiūdinau anam šarką, ir jau nujojo (nudėvėjo) Vvr. Aš tavo kaklą nujósiu (nusuksiu, nulaušiu), jeigu visada tokis blogas būsi Nč. | refl. tr.: Ko ten karstais po tus medžius, nusijosi kumet sprandą, ir būs po visų karstymos! Vkš. 6. tr. prk. pavogti: Pasdėjau obuolių, kad sunoktų, ėmė kažkas ir nujojo Ds. Nujójo aveles šiąnakt Ktk. Žiūrėk, kad tau kas dviračio nenujót Alv. Įlindo kažkoks niekšas į kišenę ir nujojo pinigus rš. 7. tr. prk. numesti; nuvaryti: Nujok tik tu nuo stalo lempą! Skr. | Antsninga ir nujó[ja] (nuleidžia, nuvaro) tą sniegą – nėr žiemos kelio Šts. 8. tr. prk. paviršium žolę nupjauti: Pjovėjas, kad jį šunys: kiek pjovė, kiek ne – nujójo, nujójo paviršam! Srv. \ joti; antjoti; apjoti; atjoti; dajoti; įjoti; išjoti; nujoti; pajoti; parjoti; perjoti; prajoti; prijoti; sujoti; užjoti

nujoti antonimai

Ką reiškia žodis nujudinti? Visi terminai iš raidės N.