numesti reikšmė

Kas yra numesti? 1. nusviesti tolyn, žemyn 2. paduoti nenoromis, nepagarbiai 3. užkliudžius ar pastūmus nuversti 4. nusivilkti 5. pašalinti 6. pašalinti, nusikratyti 7. atleisti iš pareigų, pašalinti, nuversti 8. parblokšti, pargriauti 9. užmušti 10. prapuldyti, nukišti 11. netekti , leisti nukristi, nusišerti 12. apkrėsti 13. atidėti, netęsti 14. atsisakyti nuo ko įprasto 15. sumažinti 16. netekti, kiek prarasti 17. nuleisti 18. atmesti, neįskaityti 19. nueiti niekais, dingti 20. ne laiku atvesti, gimdyti 21. smarkiai nupulti žemyn 22. susiorientuoti, suprasti 23. atidžiai, įsispyrus žiūrėti 24. apkaltinti, suversti kaltę 25. parūkyti 26. iš burti 27. suliesėti 28. prastai, greitosiomis padaryti 29. paskirti, nustatyti laiką 30. nusišlapinti 31. bėgti, žengti 32. užgauliai pasakyti, atkirsti

numesti sinonimai

Ką reiškia žodis numet? Visi terminai iš raidės N.