nukristi reikšmė

Kas yra nukristi? nukrìsti intr. 1. R, K nupulti iš kur žemėn: Vieni lapai jau nukrìto, o da kiti krinta J. Tik lept, ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės J.Jabl. Po jų kojom ant tako čežėjo nukritę lapai J.Dov. Padžius medeliai, nukris lapeliai RD17. Lietaus pas mus nebuvo, tik keli lašeliai nukrito, nulašėjo Jnšk. Gerai lipti, bet skaudu nukristi Ldvn. Kaip ans šoko į antrą eglę ir nukrito ant žemės BsPII12. Sudegus visai bokšto medigai (medžiagai), dziegorius nukrito, o varpai sutirpę žemėn lašėjo M.Valanč. Kaip žaibas nukrinta nejusčiomis, taip ji (katė) užkrinta ant sau paskirto gyvulėlio vienam akių mirksnyje Blv. Nukrìto šaukštas, da ateis alkanas Gs. ^ Pakilo kaip sakalas, nukrito kaip vabalas Ps. Nesikelk su gandrais – su varnom nukrisi Mrk. Dejuosi – toliau nujosi, pasigirsi – tuoj nukrisi (nesiseks) Rs. Nukrito, koptų nepastatęs, nuskendo, lipto nepamatęs I. Ant žemės sėdėdamas, kur nukrisi? Šll. Gal tu iš dangaus nukritus, kad nieko nežinai?! Ds. Pergalė iš dangaus nenukris rš. 2. tekti kieno daliai; patekti ant ko, paliesti ką: Nugi ir tau, kaip zakristijonui, šis tas nukris. Bent už žvakes rš. | Kalba, kad ant jo nukritus Dievo rykštė (nelaimė) Pč. Kokia bus laimė, kada nukritusi [bausmė] juos suvaržys! rš. 3. nupulti nuo ko, nusiristi: Vaikai nuo šieno nukris J. Nuo stalo nukrìto Pmp. Turėkis stipriai, kad nenukristumei MPs. Našiai užlipa ant skardžių ir žiūri sau žemyn, nemanydamas nukristi Blv. Bejojančiam, bejojančiam kepurė nukrìto JD368. ^ Geriau į kalną lipti, nekaip nuo kalno nukristi KrvP(Ps). Eina, kad kiaušinis nuo galvos nenukristų Mrk. 4. kristi šalin, atsiskirti; nusmukti, nuslinkti; nubyrėti: Jo (briedžio) ypatybė – tai išsišakoję ragai lyg koks karklynas, kurie kasmet nukrinta ir kiti atauga Blv. Įvairių medžių veislių negyvos šakos nukrinta rš. Mėsa nuo kaulų nukrito BsPI62. Pavyto žolė, ir žiedas nukrito DP463. Nuvyto kvietkeliai, nukrito žiedeliai KrvD118. O da nedajojau uošvelės dvarelio, ir nukrito bijūnėlio raudoni žiedeliai (d.) Klvr. Nukris obels lapužiai ir bijūno žiedužiai, … prapuls mano mergužėlės meiliejai žodeliai LB24. Nukris žiedužėliai, bus ir obuolėliai, nukris mano mergelės veidelių skaistumėlis JD1144. O kad nuėjau pas anytėlę, nukrito roželė nuo mano veidelių JV828. O kaip patekau šelmiui berneliui, po mano langais roželės nukrito JD586. Nukrito medis, noragas nuo žagrės J. Nuo mano kaklo perlai nubiro, nuo mano rankų žiedai nukrito Šl. | prk.: Vergovės pančiai jau nukrito! rš. Nuo pečių nukrito priespauda sunkioji rš. Nukrito man didiejai vargai Dr. Per ilgą laiką nukris nuo manęs prakeikimas, ir būsiva laimingu S.Nėr. Nukris meirūnų žali lapeliai ir nuo manęs kalbelės JV144. Nukris nuo tavęs jaunos netikri žodeliai DvD332. ^ Galva nenukris, prieš žilą plauką nusilenkus KrvP(Mrk). Kažin kas nukrinta nuo širdies (lengviau pasidaro) rš. Už tėvo galvos vaiko nė plaukas nenukrimta VP48. 5. atsirasti, užsidėti (apie rasą): Rasa nukrito N. 6. išnykti, išgaruoti, dingti (apie rasą, šalną): Kaip tik saulė pakilo, tai ir rasa nukrìto Lš. Kai nukrito rasa, išėjo prie rugių J.Avyž. Išplak dalges, nukrìs rasą, eisime pjauti Pc. Užtekėjo saulelė šviesi, raselė nukrito (d.) Krč. Ką čia dirbsim, kaip nukris šalna? Žem. 7. nudribti, nusvirti, nusileisti: Gūžiai nukrìtę, ir vis dar lest norit Skr. Nukrìtę žandai iš riebumo Upt. Nukrito senio Andersono galva ant gysloto, smaloto kumščio sp. Ant mano peties nukrito ranka rš. Trečias buvo išblyškęs, vagotais paakiais, nukritusių pečių ir ištįsusių rankų jaunuolis rš. 8. pavirsti, pargriūti: Gėrė gėrė, paskui žiūrau – vienas nukritęs grabėj, kitas šalia vežimo Kt. Kap pasimalsi (padirbsi, pasitrankysi) perdien, nukrìsi – ir miegi Aps. Ji nukriñta, apmiršta, tai kol ją išdrasko (kol atgaivina)! Skr. ║ pargriuvus nusnausti: Dabar po pietų biškį galiam nukrìsti Slnt. Aš čia pat pri stalo valandelę nukritáu ant suolo, o dabar vėl gyvas Slnt. 9. sugulti (apie nepjautus javus): Kaip rugiai nukrìto, tada eina pjovėjų samdyt Arm. 10. nugaišti, nudvėsti: Jauna kumelė nukrito Ėr. Šią žiemą nukrito du arkliai Lnkv. 11. numirti, žūti: Devyni sūnūs krygužė[je] nukrito ArchIV601. 12. nuslūgti, nusileisti: Vandens, staigu užkilę, greit ir nukrito Žem. Šiandie jau Nevėžis nukrìtęs Srv. Jeigu vanduo Nemune nukrìs, galėsim vėl meškerioti Skr. Kai pradėjo šalti, tuoj visi ravai nukrìto Up. Gerkit, nukrìto putos (alaus) visai Skr. | Saulelė jau nukrito (žemiau nusileido), greit pavakarę atneš Šts. Kai saulutė žemiau nukrìs, bus šalta Šk. ║ sumažėti: Šiandie jau nebebaisu nosies iškišt į lauką, šaltis jau nukritęs Srv. Ant ryto nukrito ligoniui karštis Ėr. Oro temperatūra nukritusi J.Balč. | Išdirbio normos nukrito J.Avyž. 13. suliesėti, palengvėti: Jau tep tas riebulis nukrito, kad net nepanašus pats į save Bgt. Kažin ar aš daugiau nukritaũ už tave, ar mažiau per šį mėnesį? Alvt. Anas greit nukrìs itokioj buityj Arm. Aš vasarą kelius kilus nukrintù Vlkv. Anas per darbymetį pusę pūdo nukrito Dgl. Aną reiktų pėsčia varyti – juo nukrìstų lašiniai KlvrŽ. Nukrìs jam lašiniai, kai nebeturės vietos Jnšk. 14. atpigti; sumažėti (apie vertę): Dabar javai labai nukrìtę, pilnas turgus vakar buvo – niekas neima Jnšk. Palauk, dabar nukris ir sviestas, kada karvės ant ganyklos vėl atsigaus prš. 15. nusigyventi: Nenori garsaus piniguočio garbės: per vintą ar vienas nukrito? Mair. 16. Ps nustoti gero vardo, garbės, moralės: Žmonės pas mūsų labai nukrìtę Žr. Jis dėl savo ištvirkimo tai nukrìto Skr. 17. nusilpti, suglebti (iš senatvės arba nuovargio): Pasenau, nukritau, greit ir pasimirsiu Plng. Nukrìto vienkart, paseno Plng. Žmogus nukrinta kaip žolės žiedas Krz11. Visiškai nukrisi teip patsjan, kaipo tos žmones, kurios yra su tavim Ch2Moz18,18. 18. nuplyšti, nuskarti, nusidėvėti: Jau tavo tos kelnės visai nukrìto, reikės jau naujas pirkti Rt. Nešk taisyti tus savo batus: nukrìs ir bepataisyti nebgalės Skd. Mano čebatai baigia nukrìsti Ds. Ant tavę, vaikeli, tai kai an šakos: panešiojai dienelę, kitą, tai ir nukrìto marškiniai Rod. Girtam nesarmata, kad ir nukritęs Sdk. 19. atsimainyti, pasikeisti (apie veidą): Užsidegė tada Kain labai, ir nukrito veidas Ch1Moz4,5. ◊ akmuõ nukrìto nuo širdiẽs dingo rūpestis: Kaip akmuõ man nuo širdiẽs nukrìto BŽ100. nuo kójų nukrìsti apšlubti: Arklys nukrìto nuo kójų, visai nepaeina Jnš. nuo kóto nukrìsti labai pasigerti: Vakar vakare aš nukritáu nu kóto Sd. nuo širdiẽs nukrìtęs labai mielas: Mano vaikas nuo mano širdies nukritęs, man ir brangus Vad. várnoms nukrìsti vesti arba ištekėti: Nukrìto várnoms Grš. põpieriai nukrìto (kieno) pasidarė prasti reikalai kieno: Fogo popieriai labai nukrito J.Balč. \ kristi; antkristi; apkristi; atkristi; įkristi; iškristi; nukristi; pakristi; parkristi; perkristi; prakristi; prikristi; razkristi; sukristi; užkristi

nukristi sinonimai

Ką reiškia žodis nukritimas? Visi terminai iš raidės N.