sakalas reikšmė

Kas yra sakalas? 1 sãkalas sm. (3b) NdŽ 1. SD346, R, MŽ, Sut, N, K, Rtr zool. toks plėšrus paukštis (Falco): Sakalas mažesnis už vanagą J. Sakalo akys šviesios J. Sakalas keleivis (F. peregrinus) yra labai stiprus, drąsus ir be galo vikrus paukštis Blv. Sakalininkas, medžiodamas su sakalu, turi žiūrėti, kad jis, pagavęs paukštį, neprisisotintų, nes tuomet visiškai nustotų noro medžioti tą dieną T.Ivan. Raudonkojis sakalas Lietuvoje labai retas T.Ivan. An tėvulio dvaro sakalaĩ krypavo DrskD207. Kad aš turėčiau sakalo akeles, tai aš nulėkčiau nakčia in mergelę (d.) Vrn. Ne sakalo balsas, ne girios paukštelio – labai gailiai verkė tėvelio sūnelis LTsI340. Ei sãkalai, sãkalai, tu raibasis paukšteli, išgriebk rūtų vainikėlį iš jūrelių marelių JV825. Paukštelis sakalelis tai aukštai lakioja RD115. Sakalėlis juodas, juodas nedarytas NS366. Vai tu sãkal, sakalė̃li, tu aukštai lekioji, išlėkdamas parlėkdamas naujienas nešioji (d.) Ps. Lek sakalẽlis par ežerelį (d.) Klp. Kad aš būč karvelis arba sakalė̃lis, skrisčiau pas mergelę rytas vakarėlis (d.) Ktk. Per dvejus metelius nei jie siuntė sakalėlio, nei margo laiškelio V.Krėv. Kai užsėsiu ant žirgelio, sakalėliu lėksiu LTR(Ūd). ^ Lėkė kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas VP27. Geras ir čia sãkalas (apie blogą vyrą) Ds. Kas sãkalu gimė, tura sãkalu ir likti Pln. Akyse – sakalas, už akių – avinas KrvP(Rs). Imdamas sakalo akis tur, atduodamas – šuns B. Gaut – sakalo akys, atiduot – vanago Slk. Skolyt tai sakalo akys, atiduot tai vanago nagai Lš. Mama stora, duktė raudona, sūnus kai sakalas dangun eina (krosnis kūrenasi) Ml. 2. malon. brolio, sūnaus epitetas: Vaikšto motulė po tėvo dvarą ir sūnelius sakalus visus budina (d.) Slk. Oi broli, broli sakalėli, neimk mergelės miesčionkėlės (d.) Vrn. Jūs, broliukai sakaliukai, pabalnokit man žirgelį BsO152. Oi broleli mano, sakalėli mano, kas išmokė gegužėlę girelėj kukuoti? LTR(Trak). Mano sakalėl N. Du broliukai sakaliukai aukso krėsle sėdi (d.) Ds. 3. Kb prk. nesantuokinis kūdikis: Buvo neklausytie, kur kurteliai loja, kur žirgeliai žvengia, būtai nenešiojus sakalo ant rankų (d.) Mrc. Tai būtum nešiojus rūtų vainikėlį, būtum nenešiojus sakalo an rankų LTR(AL). 4. BŽ175 zool. grūdinukas (Bruchus). ◊ jū́rių sãkalas; L16 albatrosas. sãkalo druskà 1. IM1858,47, MitIII256 cinko tepalas, vartotas akims gydyti: Sakalo druska skaidina kraują nuo akių J. 2. A1883,48 Glauberio druska.
2 sãkalas sm. (3b) NdŽ 1. Gg šnekalas, kalba: Visus sãkalus kas suvoks J. Sako, sako, bet nieko nėr iš to jo sãkalo (nesupranti, ką jis sako) Šln. Čia be jokių sakalų̃: tryse žinom, ir kad šventa būt Pv. Aš be tavo sãkalo žinau, ką jis vagis Dbč. Aš juos pažinojau tiktai sakalaĩs (iš pasakojimų) Rud. 2. posakis, pasakymas: Pirmas sakalo žodis neaiškiai parašytas V.Kudir.

sakalas sinonimai

sakalas antonimai

sakalas junginiai

  • sakalas keleivis
  • Aloyzas Sakalas, Etiopijos šakalas, Juodnugaris šakalas, Medžioklinis sakalas, Paprastasis šakalas, Raudonkojis sakalas, Sakalas keleivis
Ką reiškia žodis sakalidė? Visi terminai iš raidės S.