pastovas reikšmė

Kas yra pastovas? 1 pastõvas sm. (2) 1. Nm, Grk, Prn, Vdk prie ratų, rogių, mašinos pritaisytas laiptelis lipant pasistoti, pamina: Stok ant pastõvo ir įlipsi į vežimą Jrb. Ko nepritaisai pastõvo – turi užtaiįkelti į vežimą Gs. Pririšk prie vežimo pastõvą, kad geriau būtų įsilipt Grš. Išeiginės rogutės šonuos turi pastovùs Žal. Grabo laikytojams vežime pririša pastovus Varn. Pastõvą riša pri lušnų, kad lengviau būtų lipti į ratus Skdv. Užšokau ant lekiančio automobilio pastovėlio rš. Ant pastovėlio stodama, į vežimėlį sėsdama, o aš palenkiau savo galvelę iki sierai žemelei (d.) Jrb. Ant pastovo stojau, į karietą sėdau JV597. ║ Kt padėtas koks daiktas pasilypėti: Pasidaryk pastovą, tai ir pasieksi viršulangę Ds. | Kartais sodžiaus dailidė padirba [prie inkilo] tam tikrą pastovėlį varnėnui stovėti J.Jabl. 2. žr. 1 pastolis 3: Per tuos pastovus nė pastalės negali gerai iššluot Srv. 3. žr. 1 pastolis 4: Kiekvieną šeštadienį kad jau išvalydavom gryčią, langus išplaudavom, ir pastovus, ir tuos nušveisdavom Srv. 4. kas nors pakišta, kad neklibėtų pastatytas daiktas: Padėk po statine pastõvą Kt. 5. GK1938,150 daiktas, į kurį parėmus kas pastatoma: Tapytojų pastõvas (molbertas) BŽ249. Prašmatnus stalo padengimas, kokio ji dar nebuvo mačiusi: sidabriniai pastovėliai peiliams bei šakutėms, gulbės pavidalo druskinė rš. Grįžtels [arkliai], pažiūrės į tave, ir tuoj koja priešakine į žemę arba ir per lovį, per ėdžių pastovus J.Balt. III–IV dinastijų laikais baldų formos Egipte buvo sudėtingesnės, lova patogesnė, su nugarėle, o vietoj pagalvės – tam tikras pastovėlis rš. Kur linus braukia, yra toks pastovė̃lis (priebrukas) Vl. 6. BŽ462 paaukštinimas kam pastatyti, postamentas: Ant baltų, jau sutrūkinėjusių akmens pastovų, ištiesę letenas, gulėjo du variniai liūtai J.Marc. Ant tamsaus akmens pastovo stūkso statula rš. Ir jo šviesiuosius dviračius pastatė ant aukšto pastovo HI. ║ taurės pavidalo indo kotas, kojelė: Didis kielikas turėjo pastovą brš. 7. kokio statinio stulpas, rąstas: Arkliai prie šventoriaus pastovų pririšti K.Bor. 8. ppr. pl. staklių šoninė lenta, šlaunis: Staklėms pastõvai yra tas pat, kas numams sienos Vkš.
2 ×pastõvas (l. postaw) sm. (2) 1. Als, Brs, Šts, Sn, Rdm audeklo rietimas, ritinys: Vienas pastovas (ritinis) plonesnės drobės, antras storesnės J. Jo drabužis siūtas iš vieno pastõvo, t. y. ne iš šmotelių J. Išaudžiau du pastovù drobės Vs. Aš jau šiemet daug išaudžiau, prieš šventes baigiau aust trečią pastovą Alv. Visą pastõvą nupirko Slnt. Brangi mano mergužėlė, gera audėjėlė: kas rytelis vakarėlis po tris pastovėlius Rod. ║ visi apmatai, visas metimas: Tai rietėja! Neaprietė nei vieno pastovo Lp. 2. J, Smn audeklo, medžiagos paspalvis, fonas: Jis dabar puikius audinius audžia žaliam pastovè Lp. Pirkau bliuzkę rudu pastovù Jrb. Jos suknelės pastõvas žalias, o gėlės raudonos Skr. Audimo pastõvas mėlynas, o raštas eglutinis Plv. ║ prk. aplinka, fonas, kur kas nors vyksta: Ant liepsnų pastovo kruvino iškilus tartum iš pragaro nasrų nakties šmėkla V.Kudir. Ant to tamsaus Lietuvos pastovo autorius mato ir šviesius punktus V.Kudir.
3 ×pastõvas sm. (2) K.Būg, Lkž žr. 3 pastova: Tokio pastõvo žmogus, merga be papų J. Ano arkliai gražio pastõvo Als. Pastõvo [vaikas] į tėvuką buvo Rt. Visame pastove graži mergė Šts. ║ rūšis: Nebėr tokio puikio pastõvo kartūnų Šts.

pastovas sinonimai

Ką reiškia žodis pastovelis? Visi terminai iš raidės P.