patvarkyti reikšmė

Kas yra patvarkyti? patvarkýti; Ser 1. tr., intr. Š, NdŽ, KŽ padaryti kiek tvarkingesnį, aptvarkyti: Truputį patvarkýsiu kambarius DŽ1. Jai tenuis patvarkaũ nuėjus Vlkv. | refl.: Pasitvarkýkite, ateis svečių DŽ1. Du vaikai, imk i pasìtvarkyk tokia poni Rdn. Tau tiktai reiks numie pasitvarkýti Yl. | prk.: Buvo anai įtaisęs vaiką, ka ana pasitvar̃kė (pasidarė abortą) End. ║ padaryti geresnės išvaizdos, pritinkantį: Nusmunka kelnės [vaikui], tai piemenys patvar̃ko, užmauna Dj. 2. tr. pašalinti gedimus, trūkumus, kiek pataisyti: Pirko butelką vedum, kad tus ratus patvarkỹtumiam Lnk. Reikėtų patvarkýt laitas Šmn. Buvo patvarkýtas tas šaltinis, mediniai grioveliai padaryti Kvr. | refl. tr. Kpr: Šautuvui neveikiant, turėjai pats susiprasti šautuvą pasitvarkýti Plšk. Jau anie pasitvar̃kė viską, senų senas pastatas buvo Kl. 3. intr. Prn padirbti namų ūkio darbus, atlikti ruošą, apruošti: Čia patvarkaĩ, te patvarkaĩ, teip i praverčiu Mžš. | refl.: Pasišersys, pasitvarkýsi šventą dieną, sau eik į šokį Brs. ║ Jrb prižiūrėti: Padeda mun bičiulauti, patvar̃ko bitis Pvn. 4. tr. padaryti tinkamą, apdoroti, paruošti: Aš liuobu važiuoti pri tos savo ponios tėvo medžių patvarkýti Kal. | prk.: Jis tėvą patvar̃kė (nužudė) i vežė paslėpt Snt. ║ Bsg apdirbti: A jau patvarkéi daržą tai motriškai? Gršl. 5. tr., intr. LL328, NdŽ, DŽ1, Azr nurodyti, surikiuoti; lemti: Dangaus reikalų žmogus nepatvar̃ko Krš. Tep patvarkýta: jaunas gali, senas turi mirt – amžino nieko neyra Drsk. Reiktų kitaip patvarkýti: gyvenk ka i neilgai, bet be bėdų tiek i tiek metų, o paskiau virsk Krš. Dievo čia jau tep patvarkýta Vrn. O ką tu žinai žmogus, kas te patvar̃kė [žmogaus likimą] Slm. ║ intr. DŽ1 duoti potvarkį, nurodymą. 6. tr. Rdn, Jrb sudrausminti, sutramdyti; nubausti: Norėjo pačią patvarkýti, ka su kitais vyrais neduotųs Grd. Gera patvarkýt, kai vaikas klauso… Trgn. Jį jau patvar̃kė (pasodino į kalėjimą), daugiau neužkabinės žmonių Jrb. ║ refl. pasidaryti tvarkingesniam, drausmingesniam, padoresniam: Pastvar̃kęs būt gyvenęs, kam gėrė Klt. Nieko, pasitvarkỹs vaikas, apsens, surimtės KzR. Jis pats tai nieko nepasitvar̃ko, tik kitą kamanduo[ja] Jrb. 7. tr. kiek pagydyti, pataisyti: Mani patvar̃kė tie gydytojai (iron.) Jrb. \ tvarkyti; aptvarkyti; atitvarkyti; įtvarkyti; ištvarkyti; nutvarkyti; patvarkyti; pertvarkyti; pietvarkyti; pritvarkyti; sutvarkyti; užtvarkyti

patvarkyti sinonimai

Ką reiškia žodis patvarnas? Visi terminai iš raidės P.