ūglis reikšmė

Kas yra ūglis? ū̃glis sm. (2) KII168, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, ūglỹs (4) Sg 1. Lex102, H, CII889, RI10, MŽI15, N, K, BTŽ, LFII22, Brs, Kp, Dv per metus išaugusi šakelė su lapais: Rudenį, nukritus lapams, ūgliai vadinami metūgliais rš. Viena pušė leida ūgliùs Klp. Pušis ūgliùs meta į augumą, kur ana išauga, ir mažas ūglẽlis yra, kur ana vaisė[ja] Plng. Obelėlei kad eina ū̃gliai! Jnšk. Šita obelėlė lig šiol nedavė ū̃glių Rm. Tik vieną ū̃glį obelėlė šiamet išleidė Skp. Pylenkiau ūgliùs py žemės Prk. Žiu, par metus ir kokie ūgliaĩ dideli užaugo Krs. Gražūs to čiepo ūgleliai: matyt, moki medelius sodint Klov. Liepos mėnesį skabykime pomidorų pažastinius ūglius sp. | prk.: Ir tos kalbos, kartojamos ilgus amžius, išvarė ūglius Vd. ║ antžeminė augalo dalis, liemuo, stiebas: Ūglis (cormus), nešakotas aukštesniųjų augalų stiebas su lapais ir pumpurais LTEXI507. ║ augalo dalis, kuria jis įsitvirtina žemėje ir maitinasi, šaknis: Būdavo siekiama išvalyti lauką taip, kad beveik neliktų piktžolių sėklų ir požeminių vegetacinių ūglių rš. ║ tai, kas auga ant žemės, augalas: Žemės ūgliai tur iš žemės savo žalią sylą ir drėgnumą gauti ir į save traukti prš. Ir kožnas mėnuo tur savo žemės ūglius, jo žoles, jo paties vaisius, jo žuvis, jo paties paukščius, jo orus ir vėjus prš. 2. prk. vaikas, atžala: Daug tūkstančių mylių atstu buvo ans … ūglelis … nuo savo tėvų namų atplėštas TP1880,51. 3. BŽ492, Jnšk daigas, diegas: Kviečių ūgliai rš. 4. Tr augimas: Ragana buvo sustabdžiusi jo ūglį J.Balč. Berniuko ūgliui daug padėjo geras maistas rš. 5. kiek užaugta per kurį laiką: Šių metų ū̃glio šakelė, šiemet augusi Sml. Ūglis kasdien žymu Tr. Žymu dienos ū̃glis paršiukų Rm. Susidavęs galva į durų viršų sako: – Kad tave šaltos, čielo mėnesio ūglis parniek! Vb. Vasaros ū̃glis BŽ235. 6. Rm, Ldk, Vp žr. ūgis 1: Ū̃glio jis didelis, ale senas nėra Vn. Aš gi mažo ū̃glio Gdr. Matai, aš tai nedidelio ū̃glio, o brolis tai aukštas buvo Trgn. Kas meldžiu iš jūsų geisdamas gal priduot uolektį ūglesp savo Ch1Mt6,27. ║ Gražaus ū̃glio ta kumelaitė Jnšk. 7. gylys, geluonis: Du ūgliù buvo įvariusi Kin.

ūglis sinonimai

Ką reiškia žodis ūgliuoti? Visi terminai iš raidės Ū.