išpliekti reikšmė

Kas yra išpliekti? 1 išplíekti, išpliẽkti, -ia, ìšpliekė 1. tr. N, Ktk smarkiai išmušti, prilupti: Nykštys užšoko ant sprando ir išpliekė kailį Kalnaverčiui, kad šis vos gyvas liko BsPIII331. Tu, išplíekts vagie, girdėk, ką pasaka sako! K.Donel. 2. tr. prk. smarkiai iškritikuoti, išpeikti: P. Cvirka aštriai išpliekė lietuvių buržuaziją (sov.) rš. Išpliekti atsilikėlius ir ištižėlius sp. 3. refl. kurį laiką pliektis, muštis: Vaikas išsiplíekė pervasar su piemenimis, nieko nesimokė Š. 4. tr. išmušti, išdaužti: Išplíekė paleistuvai jam visus langus Š. ^ Vinca pinca du puodu laižė, trečio kai siekė, tai dantis išpliekė Švnč. | refl. tr.: Pažiūrėsi, kap dantis išsiplíeksi Brb. 5. tr. išdaužyti, išplūkti: Bruktuve išpliekė [linus], išmušė, išpliuškino TDrIV204. 6. tr. visus užmušti: Išmušė išplíekė piemens jam visus žąselius Š. 7. tr. išvaryti, išguiti: Jei neišplieksite iš miestelio pavėlavusio sodiečio, kaip pas mus daro, tai bus ačiū Vaižg. 8. tr. kalant išploti: Auksas dideliai kalus, jį galima išpliekti į plonas lakštas A1883,256. 9. refl. vargstant išeikvoti, netekti (jėgų, sveikatos): Jeigu tu dirbtum tokį darbą, tai ir tu greit išsipliektum iš sveikatos Ds. 10. tr. šnek. smarkiai ką padaryti: Išplíekė (pastatė) trobikę greitai Krš. Net ranka pailso, iki išpliekiau (išrašiau)knygos du puslapiu Bgt. Andrius ìšpliekė (išpasakojo) viską, ką žinojo Lzd. Geri metai b[uv]o, tai tuoj išplíekė (išmokėjo) [skolas] Plv. 11. intr. šnek. kurį laiką smarkiai išdirbti: Pora metų išplíekė su mašina, atsibodo Krš. \ pliekti; apipliekti; atpliekti; įpliekti; išpliekti; nupliekti; papliekti; parpliekti; persipliekti; prapliekti; pripliekti; supliekti; užpliekti
2 išpliẽkti, -ia, ìšpliekė 1. intr. išdegti: Šiaudai išpliekė – nei anglių, nei šilimos Lk. 2. intr. išeikvoti energiją plieskiant, švysčiojant: Tenai išplíeks [žaibai], čia nebiplíeks gal Krš. 3. tr. išgadinti, išnaikinti plieskiant: Nuskini kekę didžiausią – pusė riešutų tuščių: žaibai ìšpliekė Škn. ◊ žaibų̃ ìšpliektas apie ką pasidariusį tuščią, plokščią: I čia mat merga: surukus, susisukus, krūtinė žaibų išpliekta (mažomis krūtimis) Škn. \ pliekti; išpliekti; nupliekti; papliekti; perpliekti; supliekti; užpliekti
3 išpliẽkti, -ia, ìšpliekė tr. išskleisti, išplėsti: Išpliek tešlą, t. y. į platumą išvaryk J. \ pliekti; antpliekti; apipliekti; išpliekti; papliekti; pripliekti; supliekti; užpliekti

Ką reiškia žodis išpliekuoti? Visi terminai iš raidės I.