kutinti reikšmė

Kas yra kutinti? 1 kùtinti (-yti), -ina, -ino 1. tr. kutenti, katulti: Nekùtink vaiko – nesveika Ds. Jo nė kùtindamas neprajukinsi Šl. | Jau mane kùtina (judėdama kutena) utėlė Kt. | prk.: Vis tai kutina širdį gyvųjų ir erzina giminaičių tuštybę Blv. 2. tr. kirbinti, giženti: Kùtina nosį, čiaudulys ema gi Škn. Man nosį kùtint pradėjo, kad tik nečiaudėčia Km. Kirbina gerklės gale kažin kas: iš to kosėjimo vis kùtina ir kùtina Škn. 3. refl. kasytis: Be ką kùtinies, tai nueik į pirtį ir nereiks kùtytis Lš. \ kutinti; įkutinti; nukutinti; pakutinti; užkutinti
2 kùtinti, -ina, -ino tr. DŽ, kutìnti, -ìna -ìno 1. daryti, kad atkustų, atsigautų, penėti, auginti: Moters kutìna gyvolius (augina, šeria, kad būtų riebūs, kad atkustų) J. Mažą vaiką motina kutìna (augina) J. Prikaipusius žąsyčius dabar žardienoje kutìname, bene atkutinsime kaip norint Sr. [Moterys] daržus ravėjo, gyvolius liuobė bei kutino ir namus gerbė S.Dauk. Išguldžiau čia iš teutonų kalbos raštą apei apynių auginimą į žemaičių kalbą, idant kožnas parskaitęs žinotų, kaip reik kutinti tą žolę S.Dauk. Kožną metą ūkinykai, pirmą sykį išgirdusys perkūniją griaunant, senovė[je] liuob pulti ant veido ir kūlį vartalioti, melsdamys … perkūną, kad kutintum derlius javus M.Valanč. 2. prk. skatinti, žadinti, kelti: Tas ant galo kutino didį norą liuosumo M.Valanč. Kutinti bočių meilę didelis reikalas rš. 3. prk. džiuginti, guosti: Lietuviai ir žemaičiai, pavaryti nu savo namų ir dirvų, giriose klaikinėjo, tuom vien kutindami savo širdį, jog nekaltais žmonimis yra ir nori dar lietuviais būti S.Dauk. Niūniuo[ja], tarsi kutindamas širdį laimingesne atente S.Dauk. \ kutinti; apkutinti; atkutinti; iškutinti; nukutinti; prakutinti; sukutinti; užkutinti
3 kùtinti (-yti), -ina, -ino intr. eiti susilenkus, kiūtinti: Juozapas namo jau kùtina Dsm.
4 kùtinti, -ina, -ino žr. 1 kutnoti: Gaidys vištą kùtino kùtino, pro dureles vadino vadino (d.) Vkš.
5 kutìnti, -ìna, -ìno žr. 6 kutenti.
6 ×kutinti, -ina, -ino (rus. кyтaть) tr. vyturti.

Ką reiškia žodis kutinys? Visi terminai iš raidės K.