padūkti reikšmė

Kas yra padūkti? padū̃kti intr. 1. SD60,184, R, K pakvaišti, pasiusti: Padūkstù ant vietos, netrivoju, kai užeina skaudėt Skr. Ar tu jau visai padūkaĩ taipo begyvendams? K.Donel. A padū̃ko, a papaĩko – nepažįsta savo vaiko! Gs. Iš rūpesčių galiu padūkt B. Tarė padūkęs širdyj savo: „Nėra Dievo“ SPI30. Padūkiausiuomi įnirtimu žudė I. Vienok šisdarbas iš tikro jau visai padūkusiųjų veikimas Vd. | Jonas padū̃kusio (labai gero) proto Mrs. ^ Katei padūkus, pelenai dulka I. Stovi kampe pasipūtęs, lekia par laukus kaip padūkęs (šautuvas) Jnš. padū̃kusiai adv.; N. ║ refl. žinotis: Į upį įmetė, ir padū̃kiatės KlvrŽ. 2. N, Upt susirgti pasiutimo liga, pasiusti: Šuo padū̃ko Dkš. Kupčius parsigando ir pamislijo, kad jo geras šuo padūko BM144. Padū̃kęs šuva inkando piemenį Dglš. 3. kurį laiką pašėlti, pasiausti: Paleisk paršelius oran, – geriau ės padūkę Ds. Eikiat į kiemą padūkti Dov. | Per naktį užtenkamai padūkę, vėjai prieš rytą nutilo I.Simon. | refl.: Kai pasidū̃ksta vaikai, paskui ramesni esti Kp. 4. įšėlti, įsisiausti: Ateis pavasaris, padūks vyrai, barstys žirnius, o mudu surinksiva (balandžio burkavimas) Pn. Padūkęs vėjas skverbėsi po mano vatinuku ir degino šonus rš. ^ Tėvas didis, motina dar didesnė, sūnus padūkęs, duktė akla (dangus, žemė, vėjas, naktis) LTR(Plng). 5. pradėti ką smarkiai daryti: Ka vištos padū̃ko perėt, tai nieko negali padaryt Jrb. Uogos padūko rūgti ir butelkas susprogino Šts. Arkliai padūko bėgti, o bobos rėkti Ds. Jis padū̃ko šokti J. padū̃kusiai adv. labai: Padūkusiai turi daug pinigų Mrs. Gaidienė padūkusiai graži moteris I.Simon. ◊ padū̃kęs káilis kas labai siaučia: Iš to padūkusio kailio tu ką gausi! Skr. Tai padū̃kęs káilis ta avis Skr. \ dūkti; apdūkti; atidūkti; įdūkti; išdūkti; nudūkti; padūkti; pardūkti; perdūkti; pradūkti; pridūkti; sudūkti; uždūkti

Ką reiškia žodis padūktinė? Visi terminai iš raidės P.