stingti reikšmė

Kas yra stingti? 1 stìngti, -sta, -o intr. Š, NdŽ, KŽ 1. R, MŽ, K, L, Rtr, NdŽ vėstant, šąlant darytis kietam, kietėti, tenėti: Kad pienas nukerėtas, tai stingsta N. Košė šalta ir taukai stìngsta, nebskanu valgyti Vkš. Stìngstant [taukams] įdedu pipirų, druskos Slm. Višta labai gerai pridėt pri šaltienai – labai stìngsta Mžš. Nuo išlytų avižų nestìngsta kisielius Gs. Syvai nu vasaros kaitrų stingsta S.Dauk. Stingdamas tirpalas sudaro stangrią masę rš. Jei Kūčių dieną kisielius nestingsta, tai reikia apibėgti tris kartus apie trobą LTR(Trgn). Sunkiai jis slinko priekin, vos išplėšdamas ratus iš stingstančio purvyno V.Myk-Put. Kad [v]anduo stingsta, vėžiai iššala ežere Šts. Ant vandens kas rytą ledinė plutikė stingsta Žem. 2. M, Skdv, Kdn darytis nejudriam, nelanksčiam, stirti: Stìngsta pirštai nuo šalčio, t. y. grumba J. Rankos stìngsta nuo darbo Klt. Tuomet, kada jausi, kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, vėlu juk prie darbo V.Kudir. Galva sunkėja, akys stingsta Žem. Iš vakaro kaip lapas drebėjo, vidūnaktį kaip akmuo stingo V.Krėv. | prk.: Kai kas mėgino pajuokauti, bet juokas tuoj pat stingo ant lūpų K.Bor. stingtinaĩ adv. Nt: Žybt čerkezai išlindo, vedu sustingov stingtinaĩ Šts. 3. Šts alpti, merdėti: Sirgo, stìngstamąją ligą (nuomarį) turėjo, daktarai ir numarino Trk. Buvo nuslabnėjusi – stìngo čia žemėn Trk. ◊ kraũjas stìngsta gýslose; širdìs stìngsta darosi baisu, klaiku: Ten ašarų, oi, oi, paveizėti negali ten, stìngsta širdìs Žeml. Kai pagalvoju, kraujas stingsta gyslose… Mes tai mes, bet kas su vaikais daryti?! Pt. \ stingti; antstingti; apstingti; atstingti; įstingti; nustingti; pastingti; prastingti; sustingti; užstingti
2 stìngti, -sta (-ia), -o intr. norėti, stengtis, siekti ko: Aš stìngstu vienu įstingu, be poilsio darbą pabengti J. | refl.: Viena ranka įsikibę į motinos sijonus, antros pirštą į burnelę įsikišę, vaikai stingas į mus, plėsdami mėlynas akis Pč.

stingti sinonimai

stingti junginiai

  • (su)stingti, sukietėti
Ką reiškia žodis stingulys? Visi terminai iš raidės S.