tarpininkas reikšmė

Kas yra tarpininkas? 1 tárpininkas (-inykas LKAI118, Grš, Vlkv) sm. (1), tarpiniñkas [­inỹkas LKAI118(Kbr, Ar, Bb)] (2) LKAI118(Lkš), tar̃pininkas [­inykas LKAI118(Skrd, Mrj, Ig)] (1) 1. R, MŽ, N, Rs, Vv, Nm, Snt, Vlkj, Gdž spragilo jungas: Į spragilo plautą ir spragilo kotą kabinase tárpininkas Vl. Tárpinykas jungia rankeną su buože Pkn. Nusmuko spragilo tarpininkas Jrb. Pasidaryk tárpinyką iš ungurio skūros, tai kulsi ir kulsi Bgt. 2. Žg, Vlkj tarpas tarp šalinių, vieta įvažiuoti į kluoną, daržinę, tarpikas: Pilna daržinė javų, net ir tárpininkai prigrūsti Trk. Ka nebtelpa į galą [javai], dėkiam į tárpininką Brs. Į daržinės tárpininką įtrauks liūb ratus Mžk. 3. Erž tarpas, vieta tarp dviejų tvartų: Keturlinkos kūtės buvo įvažiuojamos par tárpininką Trk. 4. KŽ virvė arba grandinė nuo arklio pakaklės ligi grąžulo: Tárpininkai – tokios virvės pri kaklininkų, už dišliaus užneri Erž. Surišiu tuos medžius su tárpininku Skr. 5. virvė arklo išarai pririšti: Tárpininkais išara pririšama pri ienų Erž. 6. Lk pagalys, pritaisomas tarp pakinkytų arklių galvų, kad negalėtų kandžiotis. 7. LKKXI226 sija daržinėje, skirianti šalinę nuo aslos. 8. LKKXII173(Ak) garvežio švaistiklis. 9. (neol.) lingv. kabliataškis: Tarpininkas, arba taškelis su skirsneliu, rodo didesnį nuleidimą balso rš.
2 tárpininkas (-inykas; SD280), -ė smob. (1) K, DK65, tarpiniñkas (­inỹkas Slm) (2) 1. SD1134, H, R307, MŽ410, Sut, N, I, Š, L, LL170, DŽ, NdŽ, KŽ kas taikina, derina susiginčijusius, susipykusius: Tarpininkas pritaria žodį ir po vienu, ir po antru taikindamas J. Visi niaujasi, o mama tai visų tárpinykė Dkš. Nėra tarp mūsų tarpininko CII407. | Tai tárpininkei (bandžiusiai kištis į kitų reikalus) gerą žodį uždrėbiau, neblindo Krš. ║ R258, MŽ344, Sut, N, K, DK65, PK61, MP157, KN204, SE129, MKr24, Ch1PvŽ8,5 bažn. užtarėjas, permaldautojas: Tarpinykas yra persona tarp Dievo, rūstaujančio griekui, ir žmogiškosios giminės MT34. Tu tarpinykas mumus stojaise Mž390. Kristus yra tarpinykas tarp Dievo ir mūsų, žmonių BPII102. O Viešpačia mūsų, tárpinyke mūsų, instojėja mūsų, suderinkig su Sūnumi Tavu DP627. 2. kas padeda kam tarpusavy bendrauti, kas palaiko ryšį tarp ko: Paprastai susipažinti reikalingas tarpininkas rš. Kalbėjosi be tarpininko rš. Žinoma yra kožnam, jog tie žyniai, arba kunegai, kaipo išmintingesni ir guvesni likusiojo svieto, pasidarė pradžio[je] par savo buklumą ir gudrybą tarpinykais tarp dievų ir žmonių S.Dauk. ║ N, BŽ354, KŽ asmuo, suvedantis pirkėją su pardavėju ar tarpininkaujantis kokį sandėrį atliekantiems: Pirklys tárpininkas NdŽ. Pirklys ne tik veikė kaip tarpininkas tarp spaustuvininko ir rinkos, bet neretai tapdavo tikruoju spaustuvės šeimininku rš. Jis tárpininkas: jam padavė pinigus, jis žinojo, už ką tuos pinigus padavė ir kam įduot Skr. Teip didžių piningų kalvinams nestengant užmokėti, Jeronimas Volavyčia su kunegaikščiu Krištupu Radzivilu įsibruko į tarpininkus M.Valanč. Aš jaučiaus lyg tarpininkas labai kebliame sandėryje rš. | Pajūriais pastatyti miestai, uostais vadinami, yra nelyginant koki svarbūs prekybos tarpininkai rš. ║ kas pasitarnauja kam kaip tarpinė priemonė: Kaip tarpininkas prekių cirkuliacijos procese, pinigai įgyja cirkuliacijos priemonės funkciją rš. 3. NdŽ trečiųjų teismo teisėjas. 4. A1885,60 aukštas carinis pareigūnas, sprendęs valstiečių ir dvarininkų konfliktus: Žmonės skundės į tarpinyką Pš. Kaip tik nueisi, drožk stačiai prie tarpininko ir sakyk: „Kam, pone, mus taip tolie varinėji dėl menko nieko?“ Žem. Viršaitį pašalinti galėjo apskrities taikos tarpininkų suvažiavimas MLTEIII795. 5. N apkalbėtojas, kiršintojas. 6. per ką kas plinta, gaunama, perimama: Slavai buvo tarpininkai, per kuriuos lietuviai gavo ir daugelį graikų, lotynų, net germanų ir kt. kalbų skolinių MLTEIII225. Rusų ir vokiečių literatūros buvo svarbiausios tarpininkės, per kurias ėjo į Lietuvą tolimųjų civilizacijų balsai rš. Avižų rūdys plinta per tarpininką – šunobelę rš. 7. kas yra vidurinis, atsiradęs tarp vienų ir kitų: Tarpininkas vaikas paliko, t. y. vyresni ir jaunesni išmirė J. ║ kurio nors vedusiųjų mylimasis: Anie pradėjo mušties, nebsugyvena. Galvą guldau: tárpininkas yr! Vkš. ║ kas įspraudžiamas, įterpiamas kur: Aukštaičiai ir čia įsibraukia tárpininkus tarsnius Jn. 8. kas priklauso tarpinei, pereinamajai pakopai, rūšiai: Rasi tas beržas yra tarpinyku tarp beržo auksytojo ir beržo mišriojo P.

tarpininkas sinonimai

tarpininkas junginiai

  • prekybos tarpininkas
  • prekybos tarpininkas
  • Jūsų tarpininkas
Ką reiškia žodis tarpininkauti? Visi terminai iš raidės T.